Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De sociale werkplaats in Landhuis Groot Santa Martha sluit definitief de deuren. De Fundashon Tayer Soshal is in staat van liquidatie gesteld. De negentien werknemers krijgen naar alle waarschijnlijkheid 30 november hun laatste salaris uitbetaald.

tayersoshalMaandag 28 november zullen ambtenarenvakbond Abvo en de werknemers beslissen of zij akkoord gaan met het sociaal plan en de afvloeiingsregeling die de overheid voorstelt. Dat zegt Randolph ‘Dois’ Gijsbertha, die door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is gevraagd het proces te begeleiden in verband met de beëindiging van de arbeidscontracten. Gijsbertha zegt dat na het ondertekenen van het akkoord de afvloeiing van de negentien werknemers een feit is. ,,Enkelen zijn al twintig jaar in dienst, maar anderen pas vijf jaar.”
De sluiting van de sociale werkplaats is geen verrassing. Fundashon Tayer Soshal worstelt al jaren met exploitatietekorten. Bovendien werd de doelstelling van de stichting ‘door allerlei factoren’ niet bereikt, zegt Gijsbertha. Bij Santa Martha zouden mensen met een beperking moeten worden voorbereid op doorstroming naar de arbeidsmarkt. Een deel van deze 64 ‘participanten’ kan worden opgevangen bij de SGR-Groep en een aantal heeft de pensioenleeftijd bereikt en zal aov ontvangen. Gijsbertha: ,,Dan zijn er nog vijf á zes mensen die te jong zijn voor een pensioen en ook niet in aanmerking komen voor de SGR-Groep. Voor deze groep zal er onderstand worden aangevraagd.” Voor mensen met een beperking die wel ‘bemiddelbaar zijn’ voor een baan op de arbeidsmarkt, zijn er andere alternatieven zijn op het eiland. Gijsbertha noemt Sentro di Konosementu i Integrashon Sosial Laboral pa Gruponan di Riesgo (Sentro Solari) en Funditut.
Met de afvloeiingsregeling voor het personeel en de opvang van de participanten, gaat de liquidatie van de stichting een nieuwe fase in. ,,Het eigendom moet terug naar de overheid”, zegt Gijsbertha. De juridische afwikkelingen zullen naar verwachting twee tot drie maanden in beslag nemen. Gijsbertha weet niet wie dat gaat doen en ook niet wat er verder met het landhuis gaat gebeuren. ,,Ik heb begrepen dat er veel belangstelling uit het buitenland. Het landhuis en het terrein bieden goede mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen.”
Deze krant berichtte in januari 2019 al over een dreigend faillissement van de sociale werkplaats. De zorgelijke financiële situatie komt naar voren in een onderzoeksrapport dat Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) dan heeft aangeboden aan de Staten. Fundashon Tayer Soshal kampte in 2013 tot en met 2017 al met exploitatietekorten van gemiddeld 300.000 gulden per jaar. Soab concludeert dat zowel subsidiegelden als eigen opbrengsten afnemen, zonder dat daar een evenredige daling van de kosten tegenover staat. In de werkplaats liggen grote voorraden gereed product en maandelijks zijn er hoge overheadkosten. Daarnaast staat de stichting flink in het krijt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de Belastingdienst.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).