Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Capriles Kliniek begint een rechtszaak tegen de Curaçaose overheid. De inzet zal zijn dat de tarieven worden aangepast en dat de geleden schade wordt vergoed.

caprilesDit bevestigt algemeen directeur Henk Kamsteeg van de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles, zoals de kliniek voluit heet, tegenover het Antilliaans Dagblad. Meer details kan de directie op dit moment nog niet geven.
Omdat de tarieven al lang te laag zijn en het zorgbudget dat van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt ontvangen ontoereikend is, bouwt deze zorginstelling almaar schulden op. Er moeten prioriteiten worden gesteld, waarbij belastingen en premies als laatste of zelfs helemaal niet worden voldaan.
Dat leidde vorige maand tot beslaglegging door de Ontvanger, waardoor de uitbetaling van de personeelssalarissen in de knel kwam. Er volgde een korte werkonderbreking en na onderzoek door het Belasting Accountantsbureau (BAB) werd het beslag opgeheven en konden de werknemers alsnog - verlaat - hun salaris krijgen.
Op verzoek van de Ontvanger is met BAB afgesproken dat er een zogeheten invorderingsonderzoek wordt gedaan. Op basis van dit onderzoek zal er een gesprek plaatsvinden tussen Capriles en de Ontvanger. ,,Dit onderzoek moet aantonen dat een dergelijk beslag nooit meer mag plaatsvinden”, zegt Kamsteeg in gesprek met Caribisch Netwerk.
De Capriles Kliniek gaat nu haar gelijk proberen te halen in de rechtszaal, met als doel dat de overheid de tarieven en de tariefstructuur aanpast. Op deze manier wil de leiding het voortbestaan van de kliniek veiligstellen, zegt Kamsteeg.
Capriles verkeert in slechte financiële omstandigheden en kan niet de vereiste optimale zorg leveren. Zo beschrijft de directeur de situatie in het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis van Curaçao. Er zijn enkele groepen die niet voldoende zorg krijgen en ook zijn er wachtlijsten.
In 2000 werd de Capriles Kliniek zelfstandig, nadat het daarvoor een overheidsinstantie was. De bestaande tarieven werden overgenomen. Na 2010 was bij herhaling de boodschap dat dit zo niet langer kon en dat de tarieven moesten worden aangepast. Ondertussen zijn er diverse rapporten geschreven die aangeven dat de tarieven omhoog moeten en dat een nieuwe tariefstructuur nodig is, inclusief de tarieven voor nieuwe dienstverlening. Maar aangezien er uiteindelijk niets aan de tarieven is gedaan, stegen geleidelijk de schulden van de kliniek.
‘Geestelijke gezondheidszorg aan zijden draadje’, kopt Caribisch Netwerk. Hoe groot is het gevaar? is de vraag. ,,Ik denk dat wij zo’n grote rol spelen in de gemeenschap, dat de Capriles Kliniek altijd wel zal blijven bestaan. Maar het is een zeer moeilijke zaak.” De zorg voor kinderen en jeugd lijdt volgens de directeur het meest onder de slechte financiën. ,,Verder is het uitblijven van de hulp bij onzichtbare nood ook een reden voor bezorgdheid.”
Deze krant berichtte al meerdere keren over de noodkreet vanuit de Stichting Federatie Zorginstellingen, maar ook van de diverse individuele leden. Ook dat enkele zorginstellingen juridische stappen overwegen. Nu is het zover dat Capriles geen andere uitweg meer ziet.

‘In vroeg stadium hulp bieden’

,,Het is onze wens om de ambulante dienstverlening uit te breiden, thuiszorg te leveren, om opname te voorkomen en in een vroeg stadium hulp te bieden.” Maar dat lukt nu niet, zegt Kamsteeg tegenover de mediapartner, omdat de kliniek momenteel niet genoeg medewerkers beschikbaar heeft om het werk te doen.
De Capriles Kliniek levert geestelijke gezondheidszorg, vanaf iemands geboorte tot het einde. Kinderen worden behandeld bij ‘Yuda bo Yu’ (Help je Kind), psychiatrische hulpverlening voor kinderen en jongeren. De kliniek biedt ook ambulante hulp. Er is een polikliniek die bezocht kan worden voor consulten en behandelingen. De afdeling PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in het Curaçao Medical Center (CMC) valt ook onder de Capriles Kliniek. PAAZ levert specialistische zorg met psychologen en psychiaters in dienst van Capriles.
Verder valt onder de Caprileskliniek ook de Fundashon Sonrisa (Stichting Glimlach), beschermd wonen voor chronische psychiatrische patiënten. Het is bedoeld voor mensen die een hoge mate van zelfstandigheid hebben. Het doel is dat zij zoveel mogelijk in de samenleving kunnen integreren. En sinds vorig jaar valt de Fundashon pa Maneho di Adikshon (Stichting voor Verslavingszorg FMA) eveneens onder de Capriles Kliniek.
Wat betreft personeel kampt de Capriles Kliniek met een tekort aan capabel personeel. Er is onder andere een schaarste aan sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, SPV’ers. Kamsteeg tegen verslaggever Dulce Koopman: ,,Momenteel zetten we verpleegkundigen in met een beetje ‘bagage’ in hun vorming, op het gebied van de psychiatrie. En dat geldt ook voor andere specialistische functies.”
Wat betreft de psychiaters zijn er onvoldoende Curaçaose professionals onder hen. ,,We zijn afhankelijk van personeel uit Nederland en Latijns-Amerika.” Maar dat is niet makkelijk. Kamsteeg legt uit dat de Nederlandse psychiaters andere (lees: hogere) salarissen gewend zijn vergeleken met die op Curaçao.
Dit geeft minder problemen bij de Latijns-Amerikaanse psychiaters, waarvan volgens hem gezegd moet worden dat ze een goed niveau hebben. ,,Maar het is niet makkelijk om hen naar Curaçao te halen, vanwege de bestaande regels. Vorige week is er wel weer een vergunning verkregen voor een Venezolaanse psychiater.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).