Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De man S.C.P. die bij Zanzibar werd aangehouden met een valse QR-code heeft een taakstraf opgelegd gekregen van 80 uur en 20 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij stond gisteren terecht voor valsheid in geschrifte.

QRvervalser,,Het betreft een valsheid in geschrifte die moet worden beoordeeld in het licht van een pandemie waar we allemaal al meer dan anderhalf jaar mee te maken hebben”, zo wordt door het Openbaar Ministerie (OM) aangevoerd tijdens de rechtszaak. De man heeft niet alleen de QR-code vervalst, maar deze ook gebruikt om bij Zanzibar binnen te komen.
Het OM legt uit dat het opleggen van een straf gezien moet worden tegen de achtergrond van een pandemie die heeft geleid tot veel angst over de ziekte zelf, maar ook angst die te maken heeft met de afgekondigde maatregelen. ,,Maatregelen die ons dagelijks leven hebben beperkt en op sommige momenten zelfs hebben stilgelegd, met als gevolg dat er wereldwijd veel gevoelens van eenzaamheid en onrust zijn ontstaan. En die gevoelens waren op een klein, sociaal eiland als Curaçao des te sterker aanwezig”, aldus het OM in het requisitoir. Het wordt S.C.P. dan ook niet in dank afgenomen dat op het moment dat het beter gaat rondom de pandemie en er voorzichtig gezocht wordt naar een evenwicht tussen vrijheid en maatregelen, de regels met voeten getreden worden door deze vervalsing. Temeer ook omdat de QR-code verbonden is aan vaccinatie waarmee deze bewegingsruimte mogelijk is geworden. Daarom heeft de overheid het QR-systeem geïmplementeerd. OM: ,,En juist dát systeem, het systeem dat erop gericht is om weer meer mogelijk te maken met zo min mogelijk risico voor de gezondheid en voor overbelasting van het zorgsysteem, heeft verdachte met dit feit ondermijnd. Een zeer kwalijk feit, waarbij verdachte zijn eigen belang boven alles heeft laten gaan. Boven het algemeen belang, boven het belang van de volksgezondheid en boven het belang van Curaçao.”
Waar het gaat om de strafeis heeft het OM in de voorbereiding slechts één uitspraak kunnen vinden van de Rechtbank Noord?Holland, waarbij twee mannen een valse PCR-test hadden gekocht en getoond op luchthaven Schiphol. In die zaak is een combinatie van een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

OM: Onvoorwaardelijke straf beter
Het OM vindt in dit geval echter een onvoorwaardelijke straf beter, want, zo wordt aangevoerd: ,,Omdat de gevolgen van de pandemie op een klein eiland als Curaçao, dat vrijwel geheel afhankelijk is van het toerisme, zo indringend voelbaar zijn en de gevolgen van een ernstige uitbraak desastreus. De consequenties daarvan hebben we allemaal meegemaakt: een van de strengste lockdowns ter wereld, waarbij we slechts twee dagen per week boodschappen mochten doen op basis van ons kenteken, overbelast zorgpersoneel, verdwijnende winkels en restaurants.”
Uiteindelijk eist het OM overigens geen onvoorwaardelijke straf om aan te kunnen sluiten bij de Nederlandse zaak. En ook om de volgende redenen: ,,Verdachte heeft alleen gehandeld en had geen coronaklachten, het betreft (anders dan in de Nederlandse zaak) een openluchtevenement, verdachte heeft bekend en meermalen zijn excuus gemaakt. Hij heeft inzicht getoond in zijn gedrag, ook in zijn recente brief aan het gerecht waarin hij veel van de aspecten die naar voren zijn gebracht heeft onderkend. Verdachte heeft werk en hij heeft een blanco documentatie.” Uiteindelijk eist het OM een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, met een proeftijd van twee jaar. De opgelegde straf is dus in het voordeel van S.C.P. uitgevallen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).