Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Pro Monumento (ProMo) verzet zich tegen de bouwvergunning die is verleend voor de bouw van The Wharf op de werf te Scharloo langs de Sint Annabaai, onder meer omdat de constructie veel te hoog wordt.

wharfEen stuk hoger dan het ernaast gelegen monumentale gebouw waarin het Maritiem Museum is gehuisvest, maar zelfs ook veel hoger dan het ertegenover gelegen douanegebouw op de hoek van de Handelskade te Punda.
In een LAR-procedure (Landsverordening administratieve rechtspraak) tegen de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en het Land - met ontwikkelaar JCC Development nv als derde-belanghebbende - vraagt ProMo de rechter de vergunning te vernietigen dan wel te schorsen, totdat er inhoudelijk tot in de hoogste instantie op de bezwaren van ProMo is beslist.
Verder wil de stichting dat het gerecht de bezwaren gegrond verklaart, om de minister en JCC te bevelen tot aanpassing van de bouwplannen van The Wharf op een dergelijke wijze dat deze voldoen aan het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP).
,,De bouwhoogte zou hierbij in ieder geval aangepast moeten worden opdat de gebouwen maximaal 12 meter hoogte bedragen, gemeten vanaf het niveau van de kade”, luidde het gisteren tijdens de rechtszitting.
Daarom verzoekt ProMo het gerecht om de minister en JCC te bevelen ‘om iedere vorm van verdere uitvoering van de bouwplannen te staken’ en zich te onthouden van het verrichten van iedere rechtshandeling of het nemen van iedere beschikking die ertoe leidt dat toch doorgebouwd wordt.
De gebouwen van The Wharf vormen ‘een dissonantie’ ten opzichte van de belendende Handelskade ‘qua hoogte en massaliteit’ alsmede de achterliggende wijk met het dichtbij liggende Maritiem Museum en het gebouw waar Stadsherstel Willemstad is gehuisvest in de Werfstraat.
,,De algemene conclusie is dat het project op deze plek in de binnenstad niet op zijn plaats is, en niet voldoet aan de vigerende wetgeving (het EOP) en hinderlijk is, een inbreuk op de harmonie van de binnenstad en bovendien grote hinder zal veroorzaken op de directe omgeving alsmede het gevaar dat Willemstad van de werelderfgoedlijst van Unesco kan worden afgevoerd”, aldus ProMo.
Het Antilliaans Dagblad gaat in volgende edities dieper op de kwestie in.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).