‘Hogere belastingopbrengsten en meer sociale premies’

Van onze redactie
Willemstad - De herstellende economie ‘draagt weliswaar bij aan de groei van de belastingopbrengsten’, aldus het kabinet van minister Javier Silvania (MFK) van Financiën, maar dat alléén is onvoldoende om de stijging van de belastingopbrengsten tot boven het niveau van voor de coronapandemie te verklaren.

Belastingopbrengsten,,De ontwikkeling van de opbrengsten van sociale premies laat hetzelfde positieve beeld zien.” Aldus een communiqué. ,,Sinds het aantreden van het kabinet-Pisas op 14 juni jongstleden heeft het verhogen van de belastingopbrengsten een zeer hoge prioriteit.”
Zowel voor de Inspectie der Belastingen, de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) als voor de Ontvanger zijn door de minister operationele doelstellingen bepaald, die moeten leiden tot het terugdringen van administratieve achterstanden en het verhogen van de inkomsten voor het Land Curaçao.
,,Deze gestructureerde aanpak lijkt al binnen enkele maanden zijn vruchten af te werpen”, schrijft het kabinet van minister van Financiën in een persverklaring. Daarbij wordt geput uit gegevens afkomstig van de interne rapportage van de Ontvanger.
De belastingopbrengsten over de maanden juli tot en met oktober zijn sinds 2017 niet meer zo hoog geweest als dit jaar, laat minister Silvania met de nodige trots weten. Zo bedragen de belastingopbrengsten in de periode juli tot en met oktober dit jaar circa 355 miljoen, terwijl dat in het coronajaar 2020 amper 300 miljoen was en in de pre-coronajaren 2018 en 2019 circa 335 miljoen.
,,Veel ondernemers die achterstanden hebben in het indienen van hun aangiften hebben inmiddels een bezoek gehad van een medewerker van SBAB”, vervolgt de mededeling vanuit het kabinet van de bewindsman. ,,De eigenaren van onroerende zaken hebben hun OZB-aanslagen over de jaren 2019 en 2020 ontvangen en een groot aantal belastingschuldigen heeft de afgelopen maanden een aanmaning ontvangen of de deurwaarder aan de deur gekregen.”
Met ingang van 12 juli zijn door minister Silvania de zogenaamde ‘Invorderingsrichtlijnen’ uitgevaardigd. Deze richtlijnen, die ook openbaar zijn gemaakt, geven enerzijds duidelijke instructies aan de invorderaars van de Ontvanger en zorgen er anderzijds voor dat alle belastingschuldigen gelijk worden behandeld.
,,Ook voorziet de richtlijn in een tijdelijke ‘saneringsregeling’, waarmee belastingschuldigen met korting hun oude belastingschulden kunnen aflossen”, legt het communiqué uit. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de belastingschuldige gedurende vier jaar geen nieuwe schulden opbouwt, anders kan de toegekende korting worden teruggedraaid.
Gezien het succes van deze saneringsregeling heeft Raad van Ministers onlangs ingestemd met de verlenging hiervan tot het einde van het jaar. Het Antilliaans Dagblad deed daar reeds verslag van.

Hogere inkomens zwaarder aangepakt
De komende maanden zullen ‘steeds zwaardere invorderingsmaatregelen worden ingezet’ om de achterstallige belastingen te innen, aldus het kabinet van de minister van Financiën. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van iedere afzonderlijke belastingschuldige.
,,Hoewel uiteraard iedereen aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen, zullen de zwaardere invorderingsmaatregelen zich de komende periode met name richten op de belastingschuldigen met hogere inkomens of veel vermogen.”
De gedachte hierbij is, legt het kabinet van minister Silvania uit, dat de groepen met lagere inkomens financieel het meest te lijden hebben gehad van de coronapandemie. ,,Voor de minister is het dan ook vanzelfsprekend dat de sterkste schouders ook in deze periode de zwaarste lasten dienen te dragen. Hierbij zal voor niemand een uitzondering worden gemaakt.”
Silvania zegt zich te realiseren dat de huidige aanpak ook de nodige druk zet op de medewerkers van de Belastingdienst en spreekt zijn ‘waardering’ uit voor hun inzet, die ‘tot dit mooie resultaat heeft geleid’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).