Tekst en foto's: Els Kroon
Willemstad - Ouderenzorg is een belangrijk onderwerp in de huidige wereldwijd vergrijzende samenlevingen. De cijfers, aangevoerd door medisch immunoloog Ashley Duits liegen er niet om.

F04 REC Innovatie ouderenzorg 1Het coronavirus Sars-CoV-2, dat nu al bijna twee jaar rondwaart, heeft vooral onder de kwetsbare ouderen, die vaak al onderliggende ziekten en een verzwakt afweersysteem hadden, miljoenen slachtoffers gemaakt en bij velen langdurige gezondheidsklachten veroorzaakt. Een gerichte ouderenzorg, zowel efficiënt als betaalbaar is van het grootste belang. Dat vereist een innovatieve aanpak. Dit kwam naar voren tijdens het congres van Naskho, de Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs afgelopen weekeinde met een driedaags congres over ouderenzorg, ditmaal zonder Zoom-participatie. De belangstelling was groot. Meer dan 140 zorgprofessionals vulden de grote ballroomzaal van het Renaissancehotel om te luisteren, en de discussie aan te gaan met vijfentwintig sprekers uit Curaçao en Nederland. De voertaal was Nederlands.
Bij de opening werd kort stilgestaan bij de vorige week overleden prof. dr. Alejandro Saleh. Onderwijs coördinator Ashley Duits memoreerde wat Saleh meer dan veertig jaar voor de Naskho heeft betekend. Naskho kijkt met dankbaarheid terug op het werk van haar erelid.
Zowel Duits als vele andere sprekers hameren bij ouderenzorg op samenwerking van alle betrokken professionals door de volledige zorgketen heen, die ook een focus op onderwijs met zich meebrengt. Een nascholing ‘Curaçaose Chronische Geneeskunde’ staat dan ook al in de stijgbeugels.
Op de eerste dag van het congres kregen de aanwezigen een overzicht van de huidige zorg en de mogelijkheden voor de toekomst. Hoogleraar Ouderengeneeskunde Jos Schols van de Universiteit Maastricht vertelde over de metamorfose die de geriatrische zorg in Nederland sinds 2015 heeft ondergaan, ook al naar aanleiding van politieke beleidsmaatregelen en ingrijpende beslissingen. En wat Curaçao daarvan kan leren. Internist/ geriater en hoofd van de vakgroep Interne geneeskunde CMC Joris Schakel lichtte de verschillende vormen van dementie toe, de invloed van de pandemie op dementie en de wijze van aanpak. Tot zijn spijt moest hij constateren dat er op Curaçao sinds 2015 wel gebrainstormd is over verbetertrajecten, maar dat er geen implementatie heeft plaatsgevonden. Hij richt zijn blik op de toekomst wanneer dat misschien wel zal gebeuren. De oprichting vorig jaar van de Memory Clinic CMC, nu nog in de pilotfase, is een goed begin.
Tijdens de volgende congresdagen werden de deelgebieden door veelal lokale specialisten verder belicht. De verschillende dagdelen hadden elk hun eigen thema, waar ‘gezond ouder worden en blijven en de wijze waarop’ als een rode draad doorheen liep. Rekening houdend met de kwetsbaarheid van ouderen en de mogelijkheden om actief en zo zelfstandig mogelijk te blijven, een trend die zowel vanuit het standpunt van de ouderen zelf als de zorgprofessionals steeds meer aanhang krijgt, gestimuleerd door de publieke gezondheidsinstellingen, de zorgverzekeringen en de overheid, die het allemaal moeten bekostigen.
GMN Minister Dorothy Pietersz-Janga, zelf aan de pensioengerechtigde leeftijd, was een van de sprekers op de tweede dag. Zij sprak een uur lang over haar visie op de ouderenzorg op Curaçao en beantwoordde vragen uit het overwegend uit Curaçao en Aruba afkomstige publiek.
Organisatoren en programmamakers kijken terug op een uitgebreid en succesvol vijfde congres over ouderenzorg, waarin nieuwe en praktische kennis over ouderdomsziekten zijn gedeeld. Enkele van deze geriatrische aandoeningen, die aan de orde kwamen zijn dementie, Parkinson, niet-aangeboren hersenfalen (NAH), hartfalen, palliatieve zorg (als geen genezing meer mogelijk is) geriatrische oogheelkunde, geriatrische urologische problemen, incontinentie en Covid-19. Daarnaast werd geriatrische revalidatie bij orthopedische en neurologische problemen uitgebreid belicht. Zij tonen aan hoe kwetsbaar een steeds groter aandeel van de wereldbevolking wordt. De ernst van de toekomstige situatie en de noodzaak tot innovatie werd bij de opening treffend aangegeven door Ashley Duits: ,,Kijk even goed naar je buurman. Eén van jullie twee wordt later dement, de ander mantelzorger.”
Morgen, 9 november organiseert Naskho, in samenwerking met de Fundashon Prevenshon een miniconferentie over de screening op darmkanker. Info: Naskho.org


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.