Maal: Na een ‘Kaminda di Krus’ (Kruisweg) van 28 jaar procederen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Ik wil dat op Oostpunt landbouw, woningbouw, toerisme, recreatie, conservering, economische ontwikkeling en milieubescherming hand in hand ten nutte van de bevolking kan worden ontwikkeld.”

F10 Oostpunt Erven Maal1Zo sprak Willy Maal namens de Erven Maal, eigenaren van Oostpunt, in de rechtszaal, toen de kwestie Oostpunt deze week opnieuw voor het gerecht kwam. ,,Ik wil dat weer landbouw en veeteelt op grote schaal kunnen worden bedreven, en Curaçao zelfvoorzienend kan zijn door lokale productie.”

En, zo verklaarde Maal tegenover de rechter: ,,Ik wil níét dat het wéér tot schadeclaims moet komen, die wéér door anderen dan de eisers zal moeten worden betaald.” Oostpunt omvat circa tien procent van het totale eilandoppervlak van Curaçao en is vrijwel onaangetast.

Eisers zijn overheidsstichting Carmabi en de vereniging Amigu di Tera en consorten. ,,Ik wil dat na 28 jaren procederen en vechten om ontwikkeling te bewerkstelligen nóóit meer dat door de handelingen van eisers een project als Atlantis Resort zoals in 1996 heeft moeten afzien van Oostpunt en op de Bahama’s een der meest succesvolle resorts ter wereld heeft gebouwd, terwijl het volk van Curaçao crepeert.”

Maal zei ook: ,,Ik wil niet dat Oostpunt dagelijks verder verwoest wordt door illegale vuilstort, autostropen, criminele activiteiten zoals drugssmokkel, illegale afgravingen, mensensmokkel en moorden. Dit kan door ontwikkeling en menselijke presentie en bebouwing worden vermeden.”

Maal spreekt van een ‘Kaminda di Krus’ (Kruisweg) die de Erven Maal hebben moeten doorlopen. Op 16 december 2016 is de Landsverordening Herziening Oostpunt met overgrote meerderheid van de Statenleden (20 van de 21 leden) aanvaard. ,,Partijen in deze procedure dienen deze keuze van de wetgever te respecteren. De partijen dienen ook het algemeen belang van het volk te respecteren.”

F10 Oostpunt Erven Maal2Conform onderzoeken die in opdracht van de regering zijn gedaan, is volgens Maal aangetoond dat er bij de ontwikkeling van Oostpunt plus minus 13.400 arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden. ,,De effectuering van de Oostpuntontwikkeling zal een impact hebben op het bruto binnenlands product (bbp) van het dúbbele van wat de raffinaderij in zijn beste dagen had.”

Feit is ook dat de Erven Maal akkoord zijn om aan de overheid ‘om niet’ een gebied van 75 hectare stedelijk woongebied te geven, ten behoeve van volkswoningbouw. 75 Hectare is groter dan het deel van Wechi op Bándabou, waar tot op vandaag, dezelfde eisers middels rechtszaken en acties, de Fundashon Kas Popular (FKP) beletten om volkswoningen te bouwen.

Eisers - Carmabi en Amigu di Tera c.s. - dienen zich volgens Maal neer te leggen bij de keuze van de Staten. ,,Immers, ik sta hier voor u niet alleen namens de Erven Maal, de eigenaars van de vijf plantages van Oostpunt sinds 1868, maar tevens namens de honderden en zelfs duizenden mensen, de ‘silent majority’ die wél de ontwikkeling van Oostpunt steunt, zoals ook door de Staten namens hen is gedaan.”

Wat willen de Erven Maal?

Neem voor het vervolg van dit artikel een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.