‘Minister Pietersz-Janga ondermijnt coronabeleid overheid’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gezondheidsminister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) moet volgens verschillende organisaties van medici op Curaçao haar uitspraken over alternatieven voor het coronavaccin ‘terstond publiekelijk intrekken’.

ministerNiet alleen om gezondheidsredenen, omdat medicijnen als ivermectine en het gebruik van geneeskundige kruiden en vitamines het coronavirus niet bestrijden, maar ook omdat zij het beleid van haar eigen regering ‘ondermijnt’.
De brief is gisteren naar de minister gestuurd en ondertekend door Jerry Semper (voorzitter Curaçaose Huisartsen Vereniging), Alexander Saleh (voorzitter Vereniging Medisch Specialisten Curaçao), Vito Koeijers (voorzitter Medisch Staf Bestuur), Michel Berry (voorzitter Landelijke Vereniging Medische Professionals in Loondienst), en professor Ashley Duits.
Minister Pietersz-Janga en de regering-Pisas hadden tot aan gisteravond nog niet gereageerd op de brief.
De vijf ondertekenaars van de brief stellen: ,,Uw uitspraken staan in schril contrast met het beleid van uw eigen regering. Een beleid dat door het crisisteam en zorgprofessionals wordt gedragen. Uw uitspraken overschrijden naar onze mening een medisch-ethische grens en ondermijnen het vertrouwen in de medische sector.”
En verder: ,,Het door u, niet alleen als verantwoordelijke minister maar ook als arts, propageren van het gebruik van niet effectieve middelen is zeer ernstig. Het draagt niet alleen direct bij aan het afzien van vaccineren, maar geeft een volledig onterecht gevoel van veiligheid bij mensen die deze middelen door uw uitspraken tot zich zullen nemen.”
De medici halen voorbeelden aan uit Brazilië, maar ook Peru en Bolivia, waar de bevolking massaal de zogenoemde Covid-kit ging gebruiken, bestaande uit onder andere ivermectine, hydroxychloroquine, azythromycine en corticosteroïden. Het heeft geleid tot een groot ‘drama’, zo voeren zij aan.
,,Naar onze mening zijn uw uitspraken niet wetenschappelijk onderbouwd, scheppen verwarring in de samenleving en ondermijnen aldus de wetenschappelijk aanpak van deze ‘public health emergency’ op Curaçao”, zo nemen zij geen blad voor de mond.
De medici stellen dat de uitspraken van minister Pietersz-Janga zullen leiden tot het zich minder houden aan publieke gezondheidsmaatregelen, ‘met als gevolg meer dan nodige besmettingen, meer dan nodige ziekenhuisopnames, meer dan nodige morbiditeit en mortaliteit’. En dat niet alleen, ook zal haar zienswijze leiden tot nog langer vasthouden aan maatregelen met alle sociaaleconomische gevolgen van dien.
De bewindsvrouw moet zich ‘in het vervolg laten leiden door deugdelijk wetenschappelijk onderbouwd bewijs’ in haar openbare uitspraken. Zo vinden de verenigde medische verenigingen.

‘Gebruik met klem afgeraden’
In de brief wordt over wetenschappelijk onderzoek uitgelegd dat ivermectine weliswaar activiteit toont tegen Sars-CoV-2 in vitro (in een laboratoriumsetting), maar dat plasmaspiegels die hoog genoeg zijn om antivirale activiteit te bereiken niet gehaald worden met een veilige dosis van het middel. ,,Gezagdragende instanties zoals de CDC, FDA en EMA hebben daarom met klem het gebruik van dit middel voor preventie en behandeling van Covid-19 afgeraden”, aldus de schrijvers.
Ten aanzien van vitamines stellen zij: ,,In gerandomiseerd klinisch onderzoek bij ambulante patiënten gediagnosticeerd met Covid-19 liet behandeling met hoge dosis zinkgluconaat, ascorbinezuur, of een combinatie van de twee geen significante verlaging zien van de duur van de symptomen vergeleken met standaardzorg. Er is voorts geen bewijs dat vitamine D mensen beschermt tegen infectie met Sars-CoV-2 en gerandomiseerd onderzoek bij mensen met matige tot ernstige Covid-19 die hoge doses vitamine D kregen liet geen enkel voordeel daarvan zien.”
De politieke oppositiepartij MAN constateert dat de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK) zich uitgelaten heeft tegen het regeringsbeleid. ,,Zij heeft hier de minister-president Gilmar Pisas (MFK) in verlegenheid gebracht”, aldus de partij die stelt dat er blijkbaar geen coördinatie en richting is in het Covid-19-beleid van het kabinet-Pisas. ,,We krijgen leningen om ons hoofd boven water te houden, we hebben vaccins gekregen en nu wordt er door het Curaçao Medical Center (CMC) ook om financiële steun gevraagd. Het is daarom onacceptabel dat de Gezondheidsminister, de belangrijkste persoon in deze gezondheidscrisis, een situatie creëert van onrust en ruimte geeft aan mensen die misbruik maken van hun vrijheid van meningsuiting om die personen die al die tijd ons hebben gediend in deze crisis te bedreigen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).