100 Miljoen dollar laat zien hoe Ansary omging met geld van Ennia

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De ‘investering van 100 miljoen’ geeft een treffend voorbeeld van de gang van zaken onder het bewind Ansary”, aldus de advocaten van de Ennia-entiteiten die sinds de noodregeling bestuurd worden door de Centrale Bank CBCS.

ansaryDie 100 miljoen, hoe zat het daar ook alweer mee? Vlak na het uitspreken van de noodregeling over de Ennia-verzekeringsgroep in juli 2018 werd bekend dat er - vlak voor de noodregeling - 100 miljoen dollar ‘buiten Ennia was geplaatst’.
Twee dagen nadat het gerecht op 4 juli de noodregeling had uitgesproken, liet de CBCS op 6 juli weten dat ‘onder andere het bedrag van 100 miljoen dollar dat kortgeleden buiten de Ennia-Groep was verplaatst, inmiddels weer is teruggehaald’. Dat was om het publiek en in het bijzonder de Ennia-polishouders gerust te stellen, maar wat er had gespeeld werd niet goed duidelijk.
In het pleidooi namens Ennia/CBCS afgelopen week werd daar nog wel bij stilgestaan; in de pleitnota namens Hushang Ansary en zijn mede ex-bestuurders komt de kwestie niet terug en ook in zijn ‘opening statement’ bleef het onaangeroerd, terwijl het punt een dag eerder toch wel nadrukkelijk werd besproken door de raadslieden van Ennia.
,,Een (ander) voorbeeld dat goed inzichtelijk maakt hoe gedaagden omgingen met de gelden van Ennia”, zo gingen zij op dit onderdeel van start, ,,ziet op de ‘investering’ van USD 100 miljoen, kort voor het uitspreken van de noodregeling. Die ‘investering’ kwam erop neer dat Ennia Caribe Investments (ECI) USD 250 miljoen aan Parman Enterprises zou overmaken, waarvan USD 100 miljoen al op diezelfde dag in juni 2018, enkele dagen voor het uitroepen van de noodregeling.”
Parman Enterprises is de Amerikaanse onderneming van Ansary. ,,Ennia heeft toegelicht”, vervolgt het betoog van de juristen namens het huidige Ennia, ,,dat volstrekt onduidelijk was waarop die ‘investering’ betrekking had en hoe de daaraan ten grondslag liggende besluitvorming is verlopen.”
,,Ennia heeft benadrukt dat uit deze gang van zaken blijkt dat gedaagden (Ansary zelf en voormalige directieleden en commissarissen van Ennia, red.) de volledige controle over bezittingen van Ennia hadden en daar naar eigen believen over beschikten.”
Deze gedaagden volstaan slechts met de opmerking dat er een rendement van 6,5 procent per jaar zou worden behaald. Ook dat het geld door Ansary (naar verluidt in privé) is teruggestort. Daarmee is wat hen betreft ‘de kous af’.
Maar dát kunnen Ennia en de CBCS niet accepteren. ,,Gedaagden lichten nog steeds niet toe waar deze ‘investering’ uit zou bestaan, en hoe de aan de ‘investering’ voorafgegane besluitvorming is verlopen.”
De overeenkomst waarop de investering is gebaseerd, beslaat ‘nog geen half kantje’ en telt ‘welgeteld zes zinnen’. De advocaten van Ennia/CBCS: ,,Dat houdt niet over voor een investering van een kwart miljard dollar.”
Hushang Ansary, waar veel zo niet vrijwel alles om draait in deze aansprakelijkheidsprocedure, tekent niet alleen aan de kant van Ennia Caribe Holding (ECH) en Ennia Caribe Investments (ECI) voor de besluitvorming en voor de overboeking, maar óók de investeringsovereenkomst zelf tekent hij aan de kant van Parman. Dus voor beide partijen.
,,De overboeking van USD 100 miljoen is na aandringen van CBCS terugbetaald, daar gaat niet om”, leggen de advocaten van Ennia en Centrale Bank uit. ,,Maar wat het voorbeeld treffend illustreert, is hoe gedaagden omgingen met het geld van Ennia.”
Verder hebben de raadslieden namens Ennia en CBCS toegelicht ‘dat onder het bewind van gedaagden geen serieus te nemen beleggingsbeleid bestond’. ,,Gedaagden slagen er ook niet in te wijzen op een verantwoord beleggingsbeleid in het licht van Ennia’s verplichtingen en de risico’s waaraan Ennia blootstond als systeemrelevante verzekeraar.”
In zijn dupliek bevestigt Gijsbert van Doorn - de eerste Ennia-directeur die onder Ansary als nieuwe eigenaar van de verzekeringsgroep kwam te werken - dat ‘zijn’ eerder opgestelde investeringsbeleid ‘direct na aantreden van Ansary in 2006 volledig terzijde [werd] geschoven’.
Daarmee staat de afwezigheid van een adequaat beleggingsbeleid vast, aldus het juristenteam van het huidige Ennia, dat sinds medio 2018 in verband met de noodregeling wordt bestuurd door de Centrale Bank. ,,Dat wekt ook geen verbazing, want de beleggingen deugden van geen kant.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).