Het hotel mag strand ’s nachts afsluiten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Net als het nabij gelegen Pirate Bay (voorheen Hook’s Hut) mag de eigenaar van het Marriott-hotel het strand aan de kant van het openbare Parasasa in de avonduren afsluiten voor publiek. Dat is gisteren door de rechter uitgesproken.

marriott2,,In de procedure stelde de exploitant van het hotel zich op het standpunt dat het strand alleen overdag open moet zijn voor het publiek, maar dat het ‘s avonds gesloten mag worden”, zo wordt in een bericht van het Hof van Justitie uitgelegd. De zaak werd overigens aangespannen door Piscamar Beach Resort, een verzamelnaam van bedrijven waar ook het Curaçao Marriott Beach Resort onder valt. Het Land Curaçao was van mening dat de openbaarheid van stranden alleen mogelijk is bij wettelijke regeling. Bij het Land voegden zich twee andere organisaties, namelijk Fundashon Rif die opkomt voor de belangen van bewoners van Otrobanda, het Rifgebied en Parasasa. Parasasa is een naast Marriott gelegen openbaar strand dat gescheiden is van het hotelstrand door een hekwerk tot aan de zee.
De discussie gaat over de overeenkomst van erfpacht van 2016, die bij de koop van het hotel door Piscamar getekend moest worden. Bij de ondertekening bleek een van de artikelen eenzijdig door het Land te zijn uitgebreid. Daarin stond dat het ‘de erfpachter niet was toegestaan het strand door middel van afrastering of anderszins af te scheiden van aangrenzende stranden’. ,,Piscamar stelde dat dit artikel door het Land nooit was besproken en nooit in enig concept was opgenomen, op het laatste moment in de akte was ingevoegd, en er van openbaarheid van het strand van het hotel nooit sprake was geweest, ook in het verleden niet”, zo staat in het vonnis onder ‘de feiten’ opgenomen. Er werd alsnog ondertekend met de afspraak dat er voor het strand apart een beheersovereenkomst zou worden gesloten. Toenmalig minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PIN) stelde in daaropvolgende correspondentie dat de beheersovereenkomst van Hook’s Hut als uitgangspunt genomen kon worden. In het vonnis wordt hierover uitgelegd: ,,Hook’s hut (nu Pirate Bay) heeft een strand dat overdag openbaar toegankelijk is. In de avonduren wordt het strand tot de volgende ochtend afgesloten door (sluiting van) een toegangspoort.” Uiteindelijk komen partijen dichter bij elkaar. De laatste versie van een overeenkomst tussen het Land (Domeinbeheer) en Piscamar dateert van 9 april 2019. Uitgelegd wordt: ,,Daarin is nog één openstaand punt gemarkeerd, te weten de afsluiting van het strand in de avonduren.” Als Zita Jesus-Leito (PAR) daarna VVRP-minister wordt komen partijen weer tegenover elkaar te staan. Niet alleen blijkt volgens metingen het hek tussen het hotelstrand en Parasasa meer richting Parasasa te liggen, het voorstel van Piscamar om overdag een toegangshek te maken en dit ’s avonds af te sluiten wordt niet in dank afgenomen. Piscamar in een schrijven aan Jesus-Leito: ,,Piscamar leest in deze (extra toegevoegde, red.) passage (in de erfpachtovereenkomst, red.) niet dat zij het gebied ook ’s avonds niet mag afsluiten met hekwerk dat overdag open kan. Het gaat immers om de toegankelijkheid van het strand voor het publiek. Een strand dient voor passieve en actieve strandrecreatie en deze vindt overdag plaats waarbij het publiek zich de toegang tot het strand kan verschaffen via een poort in het hekwerk.”

‘Veiligheid hotel ’s nachts nodig’
Dat het strand vóór het hotel ’s nachts moet worden afgesloten wordt gemotiveerd met de stelling dat het openlaten ‘grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van Piscamar en haar hotelgasten’.
In de beoordeling van het dispuut stelt het gerecht bovendien vast dat bij de verkoop van Rif Resort aan Piscamar, waar de overheid nauw bij betrokken was, bestaande erfpachtvoorwaarden bleven gelden en dat de regering bovendien de voorwaarde stelde dat Piscamar voor 33,7 miljoen gulden zou investeren in Marriott.
De rechter oordeelt uiteindelijk dat al bij het sluiten van de erfpachtovereenkomst het de bedoeling van partijen was om tot nadere beheersafspraken te komen, waaronder de afrastering of afsluiting van het strand (in de nachtelijke uren). Ook na het sluiten van de overeenkomsten zijn door het Land verwachtingen gewekt die daarop wijzen. De minister heeft een aanzet gedaan voor de verdere uitwerking (het voorbeeld van Hook’s Hut), zij heeft Domeinbeheer aangewezen als uitvoerende/overleginstantie, er zijn verschillende (concept-)beheersovereenkomsten opgesteld en de (opvolgend) minister heeft inspraak gehad in het type hek/afsluiting, wat overigens in lijn is met de erfpachtvoorwaarden. Onder al die omstandigheden kan het Land zich nu niet (meer) op het standpunt stellen dat afsluiting van het strand onder geen enkele voorwaarde mogelijk is. Dat betekent dat deze vordering voor toewijzing vatbaar is.”
Achim Henriquez, advocaat van de gevoegde partij Fundashon Rif, stelt tegenover deze krant dat als het aan hem ligt hij in hoger beroep gaat. ,,Cliënten moeten dat uiteindelijk beslissen en ik weet niet wat het Land gaat doen”, aldus de advocaat. Het Land wordt vertegenwoordigd door Artoir Herrera die niet gereageerd heeft op de vragen van deze krant. Henriquez heeft voor het vonnis in elk geval geen goed woord over: ,,De rechter zegt dat Marriott het strand mag dichtgooien. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de plank is misgeslagen, ik denk dat die hele plank niet gezien is.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.