Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft in zijn speech in het kader van de viering van 10-10-’10 benadrukt dat regering en bevolking vooral samen moeten optrekken voor een betere toekomst. ,,We moeten proberen te voldoen aan alle voorwaarden die horen bij een autonoom land”, zo hield hij zijn luisteraars voor.

F02 Samen optrekken,,De regering zet het beleid uit voor overleven en welzijn en het zijn de mensen die uiteindelijk dit beleid moeten uitvoeren en afronden.” Belangrijk is volgens Pisas dat mensen zich niet blijven richten op wat elkaar scheidt, maar juist wat bindt. Belangrijk in wat mensen bindt zijn cultuur, normen en waarden, werken aan weerbaarheid. ,,Daarbij moet nagedacht worden over wat voor relatie we met elkaar willen op dit eiland, in het Koninkrijk en op internationaal niveau. Participatie van eenieder is belangrijk.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.