Zorgbudget op: ziekenhuis moet electieve zorg SVB-patiënt tijdelijk staken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles wijst erop dat SVB-patiënten al binnenkort niet meer terecht kunnen bij het Curaçao Medical Center (CMC) voor de zogeheten electieve zorg. Acute zorg voor deze groep zal wel worden verleend.

vonnissvbSterker nog, om acute en essentiële zorg te kunnen blijven garanderen, is het ziekenhuis genoodzaakt de electieve zorg voor SVB-verzekerden tijdelijk stop te zetten. Een uitnodiging gistermiddag van het CMC voor een spoedpersconferentie - ‘Laatste ontwikkelingen rond de electieve zorg van SVB-patiënten’ - doet vermoeden dat dit de zeer ernstige boodschap is die de directie van CMC vanochtend zal moeten brengen. CMC wilde gisteravond echter nog niets bevestigen.
Patiënten die via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn verzekerd, maken 85 procent uit van alle in het CMC te behandelen personen. De rest is particulier verzekerd, zijn patiënten die zich voor eigen rekening laten behandelen of patiënten uit de regio, zoals van de BES-eilanden en van Aruba en Sint Maarten. Ook zijn er nog ‘onverzekerden’.
Het zorgbudget voor de rest van het jaar is op, zo heeft de CMC-directie al bij herhaling gemeld. Vermoedelijk zal daarom de electieve zorg voor enige tijd worden beëindigd. Met andere woorden: als er geen oplossing komt, zouden in de resterende maanden van 2021 geen electieve behandelingen kunnen plaatsvinden.
Electieve zorg is curatieve zorg (diagnostiek, behandeling en/of nabehandeling) waarvan het - in tegenstelling tot acute zorg - medisch aanvaardbaar is dat deze ‘enkele dagen tot weken’ kan worden uitgesteld. Zo luidt de gangbare uitleg. Of uitstel langer dan dat, met bovendien te verwachten wachtlijsten ook aanvaardbaar is, is zeer de vraag.
Het zorgbudget is naar de mening van CMC ‘significant te laag’. Verreweg het grootste deel van de Curaçaose bevolking is bij SVB verzekerd via de basisverzekering ziektekosten (bvz). En het bvz-fonds kampt met grote tekorten. Dat is volgens CMC ‘de voornaamste reden’ dat het ziekenhuis tot op heden geen toereikend zorgbudget toegekend heeft gekregen, terwijl dit het enige ziekenhuis op het eiland is dat 24-uurs zorg biedt met een spoedeisende hulp en intensive care.
Cruciaal is een kostendekkend zorgbudget ‘conform de CMC-begroting’ van 227,3 miljoen gulden per jaar. Dat is 18,9 miljoen per maand, terwijl conform een ministeriële beschikking 15,4 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Een duurzame oplossing gaat verder dan alleen de bedrijfsvoering van het CMC, vindt de directie. De sociale fondsen van de SVB en het zorgstelsel moeten gereorganiseerd.
De baten (premies) van de SVB zijn met circa 1 miljard verre van voldoende; daar moet elk jaar een zogeheten ‘Landsbijdrage’ van bijna 300 miljoen bij (gemiddeld 27 procent) terwijl het Land zelf kampt met structurele tekorten; in coronacrisistijd, maar ook daarvoor al.
Mochten SVB-verzekerden inderdaad tijdelijk voor electieve zorg worden geweerd, dan zou CMC een gedeeltelijke besparing kunnen realiseren. Immers, de meeste kostenposten, zoals huur/huisvesting (19 procent) en personeelskosten (51 procent) gaan gewoon door. Op materiaal (circa 25 procent van alle uitgaven) kan dan wel worden bespaard.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).