Seferina-Rojas: Oprichting CTA kan niet zomaar van tafel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering kan niet zomaar een streep zetten door de structurele hervorming van toeristenbureau CTB. De oprichting van een Curaçao Tourism Authority (CTA) met participatie van de private sector is ‘zeer noodzakelijk en wenselijk’.

F03 Hervorming CTB moetDat laat Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) desgevraagd weten naar aanleiding van berichten dat het kabinet-Pisas niets zou zien in het omvormen van het toeristenbureau tot een CTA. In een reactie stelt de branchevereniging dat de achterliggende gedachte van de vergaande reorganisatie van het toeristenbureau juist is dat de nieuwe organisatie een ‘duurzame financiële structuur krijgt en onafhankelijker van de overheid kan opereren’. ,,Het einddoel is dat de CTA na vijf jaar op eigen benen kan staan en de sector daarmee als het ware haar eigen broek kan ophouden”, zegt Maria Seferina-Rojas, managing director van Chata. ,,De subsidiegelden van de overheid zouden daarmee op termijn niet meer nodig zijn.” De Curaçao Tourism Authority zal, anders dan de Curaçao Tourism Board nu, ‘een zelfstandig, toezichthoudend en zichzelf financierend bestuursorgaan’ zijn. Seferina-Rojas: ,,Een CTA is in de ogen van de private sector en destijds ook de CTA-commissie, nog steeds zeer noodzakelijk en wenselijk.”

De CTA-adviescommissie werd op 10 oktober 2019 bij Landsbesluit ingesteld ten tijde van het kabinet-Rhuggenaath (PAR). Dat gebeurde in lijn met onder andere het regeerakkoord, het Tourism Master Plan 2015-2020 en ‘de brief van 3 juni 2019 van de raad van commissarissen van de Curaçao Tourism Development Foundation aan de minister van Economische Ontwikkeling’, aldus de reactie van Chata. Op 18 maart 2020 wordt in de Raad van Ministers het besluit voor de oprichting van de nieuwe organisatie getekend. Kern van de hervormingen is dat behalve de overheid ook de private sector in de toeristenorganisatie is vertegenwoordigd. Alle organisaties in de toeristische sector zullen actief bijdragen in de vorm van een toeristenbelasting die ‘direct wordt toebedeeld aan de CTA’. Dat de CTB versterkt moet worden is al jaren onderwerp van gesprek, zegt Seferina-Rojas. ,,De uitvoering van de doelstellingen moet intensiever en sneller.”

MAN-statenlid Steven Martina was destijds minister van MEO en zegt dat een nieuwe regering de vrijheid heeft om het beleid te wijzigen. Het kabinet van premier Gilmar Pisas (MFK) kan het besluit voor de oprichting van een CTA dus naast zich neerleggen. De CTA is nog in het proces van oprichting. Martina: ,,Maar ook als een en ander al in een wet verankerd was, zou een nieuwe regering wetswijzigingen kunnen indienen, als zij het beleid dat eraan ten grondslag ligt, niet onderschrijft.”

Chata vertrouwt er vooralsnog op dat ‘ook de huidige regering de voordelen zal inzien’ van de transitie en dat besprekingen volgen over ‘de manier waarop, details en juridische vormen’. ,,Linksom of rechtsom willen we er samen voor zorgen dat de doelstellingen die het CTB elke vijf jaar formuleert ook echt worden uitgevoerd.” Chata-directeur Seferina-Rojas benadrukt blij te zijn dat het kabinet duidelijkheid nastreeft in de kwestie ‘die al veel te lang heeft geduurd’. ,,Dat verdient de sector. Daarom willen wij graag in gesprek over het realiseren van de cruciale punten die gerealiseerd kunnen worden met de CTA.”

Volgens dagblad Amigoe heeft minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) gezegd dat ‘de CTA van de baan is'. ,,We gaan daar niet verder aan werken en geen nieuwe organisatie opzetten”, citeert deze krant de minister in de editie van donderdag 23 september. ,,De huidige regering ziet niet in waarom we de CTB moeten omzetten naar een CTA.” Op basis van de bestaande statuten kan CTB volgens Larmonie-Cecilia alles doen wat nodig is voor de nieuwe uitdagingen. Larmonie-Cecilia is minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), maar nam tijdelijk de portefeuille van Economische Ontwikkeling waar. Woensdag 22 september is Ruisandro Cijntje ingezworen als MEO-minister namens de PNP.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.