Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Vreselijk. Barslecht.” Zo luidt het antwoord van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), tevens belast met telecommunicatie, op de vraag vanuit de Staten hoe de nationale zender TeleCuraçao er financieel voor staat.

F04 TelecuracaoDoor het Antilliaans Dagblad gevraagd om een reactie, verwijst general manager Hugo Lew Yen Tai van TeleCuraçao naar directeur Toribio ‘Ben’ Statia van de houdstermaatschappij. Laatstgenoemd is echter in het buitenland en wordt de komende week terugverwacht.

Het is alom bekend dat media in het algemeen het financieel lastig hebben. De covidcrisis, en de impact die dit heeft gehad op de lokale economie, deed daar een flinke schep bovenop. De commerciële media, die het vooral moet hebben van reclame, zagen hun inkomsten drastisch terugvallen. Ook TeleCuraçao, hoewel eigendom van de overheid, voelt dit aan den lijve.

Het tv-station, in juli 1960 opgericht als de Antilliaanse Televisie Maatschappij nv (ATM), kwam enige tijd terug weer in overheidshanden nadat het daarvoor jarenlang deel uitmaakte van de UTS-Groep (United Telecommunication Services); maar UTS werd verkocht en onder meer het televisiestation bleef achter.

Via een landsbesluit werd de officieel in juni 2020 opgerichte overheids-nv (holding) Curaçao Data & Television aan de minister van VVRP toebedeeld. De huidige bewindsman, Charles Cooper (MFK), hekelt het ‘monster’, verwijzend naar de holding. Opnieuw bureaucratie met een directeur en werknemers die niets doen, zo beklaagt hij zich openlijk. Cooper vindt dat TeleCuraçao beter rechtstreeks onder een ministerie kan vallen (zonder in te gaan op de risico’s van rechtstreekse overheidsbemoeienis en politieke invloed op het tv-station, red.).

Curaçao Data & Television nv heeft een eigen bestuurder en commissarissen. Volgens de Kamer van Koophandel is Statia nog altijd ‘interim-directeur’. De nv telt drie commissarissen: Alba Martijn, Gerald Stacie en Vernon Huerta.

Het datacenter te Mahuma valt ook onder de holding. Volgens Cooper gaat het daar financieel net zo slecht mee, zo zou een recent rapport van overheidsaccountantsbureau Soab hebben uitgewezen, maar het datacenter ‘heeft wel groot potentieel’.

In juni berichtte deze krant dat Data & Television een kapitaalinjectie kreeg van 5,3 miljoen gulden. Zo bleek uit een overzicht dat voormalig Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) nog naar de Staten had gestuurd. Het bedrag kwam uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen van overheidstelecommunicatiebedrijf UTS aan Liberty.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.