Rijksbegroting: Hervormingen en versterking economie CAS-eilanden

Van onze correspondent
Den Haag - De conceptbegroting 2022 voor Koninkrijksrelaties en het BES-fonds wordt sterk beïnvloed door de plannen van de Nederlandse regering voor hervormingen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS). Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) benadrukt het demissionaire kabinet de herstelplannen na de coronapandemie en het versterken van de veerkracht: ‘building back better’.

begroting 2022De toelichting bij dit deel van de gisteren ter gelegenheid van Prinsjesdag in Den Haag gepresenteerde Rijksbegroting, waarin de hand van staatssecretaris Raymond Knops duidelijk te herkennen is, begint met de opsomming van zaken; zoals de eenzijdigheid van de economie van de CAS-landen, de starre arbeidsmarkt, het uitblijven van structurele hervormingen en de afwezigheid van een effectieve en doelmatige publiek sector. De financiële en economische situatie is reeds langere tijd zeer kwetsbaar, schrijft Knops.

Dit lijkt sterk op de toelichting bij de begroting 2021, waarin werd gezegd dat de reeds lang bestaande problemen in de landen door de coronapandemie voor iedereen zichtbaar waren geworden. De demissionaire staatssecretaris kan geen ingrijpende nieuwe voorstellen doen, maar ook in 2021 werd al gesproken over wat toen nog de Caribische Hervormingsentiteit (CHE) heette en nu het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) moet worden.

Volgens het kabinet-Rutte is de situatie in 2021 alleen maar verslechterd: ,,Onder andere toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stilgevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede”.

Knops blijft daarom hameren op de voorwaarden die bij het verlenen van liquiditeitssteun horen. ‘Hervormingen en maatregelen uit de zogeheten Landspakketten’ moeten het weerstandsvermogen van de CAS-landen versterken. Het Coho zal toezien op de uitvoering. Zolang dat er nog niet is, wordt er samengewerkt tussen Nederland en de Caribische landen bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken die in de Uitvoeringsagenda’s staan.

Onder het kopje ‘Financieel toezicht’ staat dat de landen moeite hebben met het invullen van de voorwaarden bij liquiditeitssteun. Daarop volgt een waarschuwing: ,,De mate waarin de Landen uitvoering geven aan de in de Landspakketten opgenomen hervormingen zal grote invloed hebben op de inzet en werkzaamheden gericht op het versterken van het financieel- economisch beleid en op het financieel beheer en toezicht van de Landen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).