Financiën wijst op hogere opbrengsten laatste drie maanden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een communiqué wijst het ministerie van Financiën erop dat in de maanden juni, juli en augustus meer belastingen zijn opgehaald dan wat conform de begroting 2021 was geprojecteerd.

Financiën DUSHIDit dankt het ministerie van minister Javier Silvania (MFK) aan de verschillende acties die zijn ondernomen om achterstallige belastingvorderingen te innen. Zo is de begroting van Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) opgeschroefd, waardoor meer medewerkers konden worden aangetrokken voor de controle op het voldoen door bedrijven van hun plicht om omzetbelasting (ob) te heffen en af te dragen.
Ook is de Ontvanger versterkt, met als doel om de inning efficiënter te laten plaatsvinden. Tevens waren er de ‘Richtlijnen ter invordering van belastingen’ van Silvania, onder andere met een korting op te betalen belastingschulden, om versneld achterstanden te incasseren.
In een overzicht geeft het ministerie aan wat de verschillen zijn tussen de begroting en de realisatie. In de eerste (halve) maand dat Silvania aantrad als bewindsman - het kabinet-Pisas ging medio juni aan de slag - was er nog weinig verschil: 78,9 miljoen gulden (vergeleken met 78,5 miljoen conform begroting).
Maar in de maand juli werd er 15,6 miljoen meer aan belastingopbrengsten geregistreerd: 92,2 miljoen (tegen nog 75,6 miljoen begroot). Ook in augustus werd 7,3 miljoen meer aan belastinginkomsten gerealiseerd: 82,9 miljoen (versus 75,6 miljoen).
Behalve de door Financiën genoemde factoren, zal ook het in juli en augustus fors toegenomen toerisme flink hebben bijgedragen aan meer belastingpenningen. Zo moeten ook toeristen ob betalen. In juli werd 36,8 miljoen aan ob ontvangen en in augustus 38,8 miljoen (terwijl 30,1 miljoen was begroot).
Met het toerisme en het aantrekken van andere bedrijfsactiviteiten is er ook meer werk(gelegenheid), waardoor meer loonbelasting wordt betaald. In juli 38 miljoen (vergeleken met 30,7 miljoen conform de begroting). Ook winstbelasting deed in juli een extra duit in het zakje: 10,7 miljoen (versus 6,2 miljoen in de begroting).
Het op Facebook geplaatste communiqué geeft voorts aan dat er door de overheid ook meer aan sociale premies is binnengehaald. In juni 3 miljoen meer (59,3 miljoen in plaats van 56,3 miljoen). Juli bracht zelfs 9,6 miljoen meer op (65,9 miljoen afgezet tegen 56,3 miljoen volgens de begroting). Overigens, aldus Financiën, was augustus daarentegen juist iets minder gunstig.
Volgens de tweede prognose, inclusief de eerste suppletoire landsbegroting 2021, sluit de gewone dienst op jaarbasis voorlopig op een tekort van 721,4 miljoen. Zo meldt de meest recent beschikbare Financiële Management Rapportage (FMR) van het ministerie. Dat is uitgaande van 1.167 miljoen aan belastingopbrengsten dit hele jaar. Om in 2021 geen hoger tekort te realiseren moet maandelijks gemiddeld 97 miljoen aan belastingen worden opgehaald.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).