Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De visserscoöperatie Kooperativa di Piskadónan Daaibooi (KPD) en bewoners van Willibrordus en omgeving zijn ontzettend blij en dankbaar dat de clandestiene duikschool Divers Republic op Daaibooi is gesloten.

F06 DaaibooiKPD heeft al ruim een jaar geleden over de misstand bij de overheid aan de bel getrokken. De visserscoöperatie heeft onder andere bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aangeklopt voor hulp. De duikschooleigenaar zou illegaal twee containers hebben geplaatst bij de ingang van het strand. Hierbij heeft hij een stuk van de natuur vernield en zijn er acht parkeerplekken verloren gegaan. Ook klagen de vissers en de bewoners over horizonvervuiling.
Het multidisciplinaire team dat controles uitvoert bij bedrijven heeft onlangs geconstateerd dat Divers Republic al een jaar operationeel is zonder over de juiste vergunningen te beschikken. Zo ontbreekt er een aanlegvergunning, een bouwvergunning, een vestigingsvergunning en een hindervergunning. Evenmin kon de eigenaar een gebruikersovereenkomst voor het strand overleggen. Het multidisciplinaire team, dat opdracht heeft gegeven voor de sluiting van de duikschool, bestond uit vertegenwoordigers van Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP), Domeinbeheer, Korps Politie Curaçao (KPC) en de inspectie-afdeling van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO).

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).