Rechter gelast naast cel en ontzetting uit ambt ook onmiddellijke gevangenneming

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçaose notaris Johnny Kleinmoedig (59) is gisteren veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en de ontzetting uit het ambt voor een periode van vijf jaar. Daarnaast heeft de rechter de onmiddellijke aanhouding van Kleinmoedig gelast.

notarisEen extra koude douche bovenop een al koude douche, vindt raadsman Bertie Braam, die Kleinmoedig gedurende het proces heeft bijgestaan. Maar zijn cliënt is sterk, geeft de advocaat aan, en maakt zich meer zorgen om zijn gezin en de zaken die nu blijven liggen.
Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met het tot uitvoering brengen van het vonnis. Het OM had de directe gevangenneming van Kleinmoedig niet gevorderd, maar het gerecht besloot hier zelf toe omdat het vluchtgevaar met het uitspreken van het vonnis aanzienlijk zou zijn toegenomen.
Tegenover deze krant sprak Braam gistermiddag na de uitspraak de hoop uit dat de aanhouding over het weekeinde heen getild zou worden. Die hoop werd aan het einde van de middag werkelijkheid, toen bekend werd gemaakt dat de notaris zich niet gisteren, maar maandagochtend bij gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) in Koraal Specht moet melden.
Na het uitspreken van het vonnis, dat gistermiddag om 13.30 uur plaatsvond, heeft Braam Kleinmoedig meegenomen naar zijn kantoor om zich daar op de vervolgstappen te beraden. Vaststaat in ieder geval dat er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis in zijn geheel, maar ook tegen het bevel gevangenneming. Braam verwacht zelf dat het beroep tegen de gevangenneming volgende week al kan dienen.
Kleinmoedig stond terecht voor het vanuit zijn ambt geldbedragen zonder legale grondslag over te hebben gemaakt vanaf de derdengeldenrekening van het notariskantoor naar zijn privérekening en deze gelden voor privédoeleinden te hebben gebruikt. De bedragen die op de derdengeldenrekening zijn gestort, waren bedragen van de cliënten van het notariskantoor.

1,4 Miljoen verduisterd
,,De gelden zijn volledig na binnenkomst van de bankrekeningen opgenomen en gebruikt voor de aanschaf van luxe goederen zoals een auto en een piano en de bekostiging van het leven van de verdachte en de zijnen, waarna deze gelden uit het zicht van de rechthebbenden zijn geraakt. Door het uit de juridische macht/zicht van de rechthebbenden te verplaatsen van deze door hem zelf verduisterde gelden en het nadien op te nemen en te gebruiken en om te zetten in andere voorwerpen heeft hij de criminele herkomst van deze gelden verhuld en zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.”
Bij het opleggen van de straf heeft het gerecht gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het is begaan en op de persoon van de verdachte. Daarbij is vooral op het volgende gelet: ,,De verdachte heeft als notaris gedurende een periode van tien jaar zich schuldig gemaakt aan het verduisteren en witwassen van zeer aanzienlijke geldbedragen door van de derdengeldenrekening van de stichting van zijn notariskantoor waarvoor hij als beheerder verantwoordelijk was, een geldbedrag van in totaal ongeveer 1,4 miljoen gulden over te maken naar zijn eigen bankrekening. Hij heeft daarmee misbruik gemaakt van zijn positie als notaris. De verdachte heeft zijn frauduleus handelen getracht te maskeren door de gelden deels via de bankrekening van zijn moeder weg te sluizen naar zijn eigen bankrekening. Vervolgens heeft hij de geldbedragen uitgegeven of omgezet in luxegoederen voor zichzelf en anderen. Door aldus te handelen heeft hij degenen die gerechtigd waren tot dit geld ernstig benadeeld. Tot op de dag van vandaag is het geld niet door hem terugbetaald omdat hij er naar eigen zeggen ‘van heeft geleefd’.
Ook heeft Kleinmoedig met zijn handelen het vertrouwen geschaad dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in personen die een dergelijke vertrouwensfunctie in de maatschappij bekleden, stelt het gerecht, die Kleinmoedig dit ‘zeer ernstig’ aanrekent, zodat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Bij het opleggen van de straf heeft het gerecht anderzijds ook gelet op de persoonlijke omstandigheden van Kleinmoedig. Zo wordt gesteld dat Kleinmoedig zijn sociale positie als gerespecteerd notaris is kwijtgeraakt en hem als bijkomende straf ook het verbod wordt opgelegd zijn ambt als notaris voor een aanzienlijke periode nog te vervullen. Daarnaast is het gerecht van oordeel dat het verlies van zijn inkomen en zijn aanzien binnen zijn gezin en de kleine samenleving op Curaçao een zware wissel op Kleinmoedig trekt. Enigszins in strafverminderende zin is er ook rekening gehouden met het feit dat Kleinmoedig niet eerder strafrechtelijk voor een soortgelijk feit is veroordeeld. ,,Het gerecht zal daarom volstaan met een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Anders dan de officier van justitie is het gerecht niet van oordeel dat een deel hiervan voorwaardelijk dient te worden opgelegd.”
Het gerecht is ook meegegaan in de eis van de officier van justitie dat Kleinmoedig voor een periode van vijf jaren uit het ambt van notaris wordt ontzet. ,,Nu de verdachte als notaris belast is met een in het rechtsverkeer zeer belangrijke functie en hij met gebruikmaking van die positie gedurende een lange periode grote hoeveelheden gelden heeft verduisterd van derden, heeft hij het in hem gestelde vertrouwen geschonden en zijn ambt in diskrediet gebracht.”
De piano die Kleinmoedig met het verduisterde geld heeft gekocht, zal niet lang nog van hem blijven. Het gaat om een in 2010 aangeschafte vleugelpiano van het merk Steinway & Sons. Kleinmoedig heeft ter zitting verklaard dat deze vleugel hem toebehoort en dat hij deze nog steeds heeft. De vleugel is weliswaar vatbaar voor verbeurdverklaring, maar het gerecht zal daartoe niet overgaan nu na deze strafzaak ook een ontnemingsprocedure zal volgen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).