'Gehandeld in strijd met statuten'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alli Abdalah en Milton Yarzagaray hebben als voorzitter en secretaris van de stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV) in strijd met de statuten gehandeld. Maar de geldstraf waartoe zij samen veroordeeld worden zou maximaal 5 miljoen gulden moeten zijn.

F04 Hof strafmaten DUSHIDat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 24 augustus besloten in een tussenvonnis in het hoger beroep van Abdalah en Yarzagaray tegen de stichting die in liquidatie is. Partijen krijgen op 21 september de kans om te reageren op de overwegingen in dit vonnis.

De zaak werd eerder aangespannen door de vereffenaars van BZV en betreft de periode 2011 tot en met 2013. De stichting vordert ongeveer 11 miljoen gulden van de twee voormalig bestuursleden.

Abdallah en Yarzagaray traden op 4 mei 2011 toe tot het bestuur van de stichting. Yarzagaray is bovendien directielid. Naar het voorlopig oordeel van het Hof hebben beide BZV-bestuurders ‘in strijd met de statuten (en de wet) gehandeld’, onder andere omdat ‘miljoenenuitgaven zijn gedaan zonder dat daar bestuursbesluiten aan ten grondslag liggen’. Dan gaat het bijvoorbeeld om de ruim 500.000 gulden voor het beëindigen van de overeenkomst met de stichting ACTS nv in verband met de ontwikkeling van een ziektekostenkaart en om de 2 miljoen gulden voor opdrachten aan accountantskantoor H.G.M. Jourdain. Bovendien betaalde de stichting op 28 maart 2013 aan Li Mei Wie een bedrag van bijna 366.000 gulden voor de koop van 40.000 mondkapjes. ,,De gekochte mondkapjes zijn nooit geleverd”, aldus het voorlopig oordeel van het Hof. ,,Het is in strijd met de statuten en de good governance-wetgeving dat Abdala en Yarzagaray hun oren lieten hangen naar de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Constancia. Hoogst ongepast was hun bestelling van etuis met de naam van minister Constancia erop.” Voormalig MFK-minister Jacinta Constancia is vanwege de mondkapjes-bestelling strafrechtelijk veroordeeld, de zaak is in cassatie.

In dit tussenvonnis weegt het Hof mee dat het de eerste keer is op Curaçao dat een bestuurder van een overheids-nv of -stichting ‘op grond van bestuursaansprakelijkheid’ voor de rechter staat, zonder dat er sprake is van fraude voor eigen gewin. Want Abdalah en Yarzagaray waren niet te kwader trouw, concludeert de rechter. ,,Zij meenden het algemeen belang te dienen, maar waren niet voor hun taak berekend en extreem naïef.” Het Hof vindt het belangrijk dat er geen aanwijzingen zijn dat beide bestuurders zichzelf hebben verrijkt ‘door de gewraakte bestedingen’. ,,Eerder is er sprake van wanbeleid.” Abdala krijgt als parttime voorzitter 1.250 gulden per maand met een vaste vergoeding voor auto- en telefoonkosten. Yarzagaray is fulltime secretaris voor een honorarium van 15.000 gulden per maand en verdient 24.000 gulden per maand als lid van de directie. Hem wordt zwaar aangerekend geen boodschap te hebben gehad aan de statutaire regels van de stichtingen, omdat hij al eerder werkte voor de overheid. Het voorlopig oordeel luidt dat ‘veroordeling van Abdala tot meer dan twee miljoen gulden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden’ en dat het bedrag voor Yarzagaray drie miljoen gulden is.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bestempelt het feit dat beide stichtingbestuurders ‘hebben gehandeld in strijd met de statutaire bepalingen die BZV beogen te beschermen’ als een ‘zwaarwegende omstandigheid’. Het is aan Abdala en Yarzagaray om te bewijzen dat geen sprake is van ‘een ernstig verwijt’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).