Regering-Pisas stemt toch niet in met aangepaste Coho

Van onze correspondent
Den Haag - Curaçao gaat vandaag in de Rijksministerraad (RMR) meer tijd vragen om nog eens goed naar het gewijzigde wetsvoorstel voor de Rijkswet Coho te laten kijken. Dat zei MFK-minister Javier Silvania van Financiën gisteren op de Nederlandse radio.

Meer tijd cohoHij zei dit naar aanleiding van het advies van de Raad van Advies, die concludeerde dat ook in Coho 2.0 de autonomie van Curaçao nog steeds niet (volledig) is gewaarborgd, omdat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een aanwijzingsbevoegdheid krijgt voor het Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling).
,,Wij willen dat de Raad van State (RvS) van het Koninkrijk er ook nog eens naar kijkt”, zei Silvania in het programma ‘De Nieuws bv’ tegen presentator Natasja Gibbs. De RvS was over de eerste versie van Coho kritisch, waarna er opnieuw werd onderhandeld over wijzigingen.
Coho 2.0 werd volgens een persbericht van 10 augustus jongstleden van staatssecretaris Raymond Knops van BZK positief ontvangen door alle landen in het Koninkrijk. Ook Silvania’s partijleider, premier Gilmar Pisas (MFK), sprak zich daarin positief uit en zei dat de autonomie van Curaçao nu was gewaarborgd.
Silvania zet daar nu de nodige kanttekeningen bij. ,,Die tekst is door Nederland gemaakt. Als wij niet akkoord gingen zouden we geen liquiditeitssteun krijgen.” De minister van Financiën van Curaçao, die vandaag de RMR onder leiding van de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) bijwoont, benadrukte ook tegenover Radio 1 het eens te zijn met de hervormingen die deel uitmaken van het Coho.
,,Die zijn door onze eigen ambtenaren voorgesteld, we zijn bezig met de plannen van aanpak.” Het probleem zit hem in de Uitvoeringsagenda en de bezuinigingen, volgens Silvania een dictaat van Nederland. ,,De Staten moet die wel goedkeuren, maar krijgen daarvoor maar veertien dagen. Dat is te weinig om echt invloed te kunnen uitoefenen of te onderhandelen.”
Wat de uitkomst van de RMR wordt, durfden Silvania en Gevolmachtigde minister Carlson Manuel (ook MFK) gisteren nog niet te voorspellen. Maar Silvania zal wel aandringen op meer tijd. ,,We moeten nog hier en daar sleutelen en hebben meer tijd nodig voor adviezen.” Als de RMR het gewijzigde wetsvoorstel niet nog eens door de RvS wil laten beoordelen, zal Curaçao lobbyen bij de Tweede Kamer om dat af te dwingen.
Manuel toonde zich iets positiever over de Nederlanders. ,,De pijn van Curaçao leeft wel in Den Haag. De politici leven mee. We moeten er samen uitkomen.” Op de stemming over het wetsvoorstel wilde hij gisteren niet vooruitlopen. ,,Dat moeten we eerst in de RMR bespreken.”

Begin augustus overeenstemming
Begin augustus meldde de Rijksoverheid mede namens Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten dat de landen overeenstemming hadden bereikt over het in procedure brengen van het wetsvoorstel voor de Rijkswet Coho. In de afgelopen maanden hebben verschillende gespreksrondes plaatsgevonden tussen de partijen over de adviezen van de Raad van State en de Caribische Raden van Advies.
,,Ik ben blij dat we het nu samen eens zijn over het wetsvoorstel, dat ervoor gaat zorgen dat de financieel-economische weerbaarheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt vergroot. Het is het fundament onder de langjarige samenwerking die we met elkaar hebben afgesproken”, zei Knops.
En Pisas verklaarde: ,,Ik spreek mijn dank uit aan de ambtelijke teams, die op basis van de adviezen van de RvS en de RvA’s het voorstel van rijkswet dusdanig hebben aangepast dat het voorstel recht doet aan onze autonomie, en betere financiële en sociale perspectieven biedt aan het volk.” Nu klinkt er vanuit het kabinet-Pisas (MFK/PNP) een ander geluid; een waaruit blijkt dat de Curaçaose regering het toch nog niet eens is met Coho 2.0. Afgelopen week kreeg Curaçao wel 92,5 miljoen gulden liquiditeitssteun. In totaal ontving Curaçao in 2020 een leenbedrag van 668 miljoen en in 2021 tot nu toe 168 miljoen; dit is exclusief de lening voor de Girobank, herfinanciering van de vorig jaar aflopende obligatielening en steun voor de crisis in vormen van natura (bijvoorbeeld voedselhulp en medische ondersteuning). Voor het vierde kwartaal van 2021 moet de regering in Willemstad nog overeenstemming bereiken door te voldoen aan de voorwaarden.
Het wetsvoorstel waarover de partijen eerder overeenstemming leken te hebben bereikt, wordt vandaag in de RMR besproken. Na akkoord van de RMR kan het voorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer en de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Op dat moment wordt het consensusrijkswetsvoorstel openbaar.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.