IMF: Invoering dollar of euro op zichzelf geen wondermiddel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een eventuele dollarisatie - in plaats van de huidige eigen Antilliaanse gulden als munt - is een majeure verandering en moet zeker niet licht worden opgenomen. En: dollarisatie op zichzelf is geen wondermiddel, maar vereist voor succes het doorvoeren van structurele hervormingen.

imfDat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een paper aan de lokale autoriteiten van de monetaire unie die Curaçao en Sint Maarten sinds 2010 vormen. Het document is bestudeerd door het Antilliaans Dagblad. Doel van de paper is om bestuurders ‘te informeren’ in verband met de discussie over de mogelijke invoering van de dollar (of euro) als betaalmiddel ‘en niet zozeer om te adviseren’.
Zo schrijven Tom Dowling, Dmitriy Kovtun en Atsushi Oshima van het IMF. Hun verslag ‘Curaçao and Sint Maarten Monetary Union: Considerations on Dollarization’ is gedateerd augustus en bevat informatie tot en met 15 juli 2021.
Een studie naar de voor- en nadelen van dollarisatie wordt ook vermeld in het met Nederland overeengekomen Landspakket, dat bol staat van de ‘hervormingen’. Ook het IMF benadrukt in deze paper bij herhaling de noodzaak van ‘reforms’. Sterker: ,,Dollariseren zonder de ondersteunende hervormingen zal een zeer riskante strategie zijn,” waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds.
Dollarisatie alléén zal niet in staat zijn de langdurige structurele economische problemen op te lossen; de overheden zullen een reeks aanvullende beleidsmaatregelen dienen door te voeren om daadwerkelijk te profiteren van het volledige voordeel dat de dollar/euro als munteenheid kan bieden.
Zo is een krachtige hervorming van de financiële sector nodig, om het risico van een bank- en/of financiële crisis te voorkomen als gevolg van het feit dat er dan geen zogeheten ‘lender of last resort’ zal zijn (de rol die een Centrale Bank kan spelen door in geval van crises de banken van liquiditeiten te voorzien; een land zonder eigen munt is daarin echter beperkt, red.).
Maar het IMF beklemtoont ook de noodzaak tot hervorming van de arbeidsmarkt - en bredere structurele hervormingen - voor eventuele bijstellingen via het ‘loonkanaal’, nodig indien een externe schok als de pandemie vereist dat de salarissen en prijzen naar beneden bijgesteld moeten worden. ,,Iets wat politiek heel lastig is”, merkt de paper op.
De opstellers gaan zelfs een stap verder: de noodzakelijke structurele hervormingen zijn sowieso een prioriteit, los van de vraag of gekozen wordt voor behoud van de gulden of voor introductie van de dollar/euro. ,,Het is van groot belang voor elk land dat dollarisatie overweegt om een serieus, open en breed publiek debat op te starten en dit alleen door te voeren op basis van sterke politieke consensus.”
De Antilliaanse gulden is na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 en ook daarvoor al zeer lange tijd stabiel gekoppeld aan de dollar, namelijk sinds 1971. Vijftig jaar dus. Toch gooide in 2013 de Sociaal-Economische Raad (SER) van Sint Maarten de knuppel in het hoenderhok met een advies aan de regering in Philipsburg om uit de monetaire unie te stappen in verband met de zorgen over het grote tekort van Curaçao op de lopende rekening van de betalingsbalans.
Beide landen hebben te maken met een bruto binnenlands product (bbp) dat in coronacrisisjaar 2020 lager is dan in 2010, merkt het IMF op. Maar Curaçao kampte in het voorbije decennium met een tekort op de lopende rekening van gemiddeld 22 procent bbp, terwijl dat van Sint Maarten gemiddeld circa 3 procent was in de periode 2010-2020. De inflatie hebben beide (ei)landen redelijk in de hand en het verschil in de hoogte ervan bedraagt vrijwel nooit meer dan 1,5 procent. De internationale reserves bedragen gemiddeld 4,6 maanden aan import.

  • ‘Coördinatie van begrotingsbeleid’ 
  • BES-model overwegen

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.