ARC doet onderzoek bij Belastingdienst

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) is bezig met een onderzoek naar de overdrachtsbelasting bij de Belastingdienst, vallende onder het ministerie van Financiën. ,,Daar ligt ook onze bevoegdheid. Wij zijn niet gerechtigd om onderzoek te doen bij particuliere instellingen zoals notarissen”, zo benadrukt ARC-directeur Shanella Cathalina.

arcOverdrachtsbelasting is de belasting die bij een notaris wordt geheven. Als een stuk grond of een pand verkocht wordt (een onroerende zaak, red.), moet de koper over het verkoopbedrag een belastingpercentage betalen. Ook wordt belasting betaald over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht en over aandelen die gekocht worden in een bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. De notaris moet deze belastingen afdragen. Het werkt als volgt: op een derdengeldenrekening wordt geld van cliënten van een notaris gestort. Het geld is niet voor de notaris bedoeld. Het gaat om geld dat aan de notaris is toevertrouwd zoals bij de koop van onroerend goed. De geldstromen lopen namelijk via de notaris tussen koper, bank en verkoper. Van dit geld moeten ook de belastingen, waaronder de overdrachtsbelasting, betaald worden door de notaris.
De discussie over het functioneren van de notarissen laaide onlangs op met de verdenking van misbruik van gelden van de derdengeldenrekening van notaris Johnny Kleinmoedig.
Begin mei van dit jaar berichtte deze krant over correspondentie te beschikken waaruit blijkt dat dat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) samenwerkt met de Inspectie en Ontvanger van de Belastingdienst om nader fiscaal onderzoek te doen naar notarissen. Doel is om stappen te ondernemen om de communicatie tussen Ontvanger, Inspectie en notarissen te verbeteren. Want enerzijds moeten notarissen genoemde belastingen afdragen via hun derdengeldenrekening, maar dat kan pas als zij een aanslag hebben gekregen van de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst is de administratie niet voldoende op orde. En uit de onderzoeken waarover deze krant schreef, blijkt dat de administratie van de derdengeldenrekeningen bij notarissen complex is. Er zijn dus betere afspraken nodig tussen notarissen en de Belastingdienst.
Deze krant schreef in mei dat er deelonderzoeken en inmiddels ook volledige boekenonderzoeken plaatsvinden bij de notarissen. ,,De deelonderzoeken betreffen de gelden die op de derdengeldenrekeningen van notarissen zijn geparkeerd en dan met name grondbelasting, onroerendezaakbelasting en erfpacht.”
Of de kwestie Kleinmoedig uit dit onderzoek voortvloeit is overigens niet bekend. Het Antilliaans Dagblad heeft bij de Antilliaanse Arubaanse Notariële Vereniging gevraagd om een reactie met betrekking tot de nu opgelaaide discussie. Voorzitter Fanny Cloose-Fung-A-Loi laat weten hier eerdaags mee te komen.
Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) zitten in de vereniging nog de volgende personen: secretaris Mireille Zunder-Monk, penningmeester André Gosselaar en de leden Chamila Tromp, Julisa Dabian en Kenneth Arends.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).