Ys: Dankzij stap RvC naar president Hof

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stap van de raad van commissarissen (RvC) van de CBCS om de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in te schakelen, heeft de impasse doorbroken. Een paar dagen later maakt de Curaçaose regering toch een keuze uit de door de RvC aanbevolen kandidaten.

Etienne Ys,,De regering van Curaçao heeft steeds geweigerd om kandidaten te benoemen uit de personen die wij hebben aanbevolen”, zegt Etienne Ys, tot 19 augustus president-commissaris bij de CBCS. ,,Maar in de week nadat wij het verzoekschrift hebben ingediend bij de president van het Hof, maakt de Curaçaose regering uiteindelijk toch heel snel een keuze uit onze aanbevelingen.”

Al in juli dit jaar komt naar buiten dat het kabinet-Pisas ‘eigen kandidaten’ wil voordragen ter vervanging van de vijf commissarissen van wie de termijn op 19 augustus afloopt. Wat precies de reden is dat de regering nu van haar standpunt is afgestapt, wordt niet duidelijk uit de beschikking van 23 augustus, waarin Hof-president Saleh besluit tot de tijdelijke benoeming van vijf commissarissen: twee op voordracht van Curaçao, drie op voordracht van Sint Maarten. Maar Saleh zet in haar beschikking alle feiten nog eens op een rijtje. Dan blijkt inderdaad dat de RvC van de CBCS het verzoekschrift op 13 augustus heeft ingediend en dat de Curaçaose regering in de Raad van Ministers op 16 augustus ‘op de aanbevelingen van de RvC heeft besloten om Patrick Newton en Miroslava Wedervoort voor te dragen als nieuwe leden van de RvC’.

De vraag aan de Hof-president in het verzoekschrift van 13 augustus is om tijdelijk een aantal commissarissen te benoemen en zo te voorkomen dat de RvC van de Centrale Bank, op een lid na, zonder leden komt te zitten. Dat is toch gebeurd, want op 19 augustus eindigt de termijn van vier jaar voor vijf van de zes RvC-leden en van voorzitter Ys. Dat er zowel door de regering van Sint Maarten als van Curaçao kandidaten zijn voorgedragen, is geen reden af te zien van de tijdelijke benoemingen. Want voordat de nieuwe commissarissen werkelijk kunnen aantreden, kan nog even duren, alleen al vanwege het integriteitsonderzoek dat daaraan vooraf gaat, oordeelt Saleh, en ze sluit zich aan bij de voordrachten die de ministers van Financiën van Sint Maarten en Curaçao hebben gedaan.

‘Breaking News’, staat dinsdag op de Facebookpagina van de Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania (MFK). ,,De president van het Hof heeft Wedervoort, Newton, Baly, Bell en Rogers conform het verzoek van minfin Cur en SXM als commissaris van CBCS benoemd.”

Ys zegt ‘zeker tevreden’ te zijn met de uitspraak van de president van het Hof. Hij had niet anders verwacht. Saleh kiest er bewust voor hem niet tijdelijk te benoemen tot voorzitter in afwachting van een opvolger. Met zes leden is de RvC voldoende bezet en kan met vijf zesde steun een kandidaat aanbevelen voor de vacature van president-commissaris, aldus Saleh. Ys is niet geïnteresseerd in de functie, zei hij gisteren nog eens. In haar beschikking schrijft de Hof-president dat de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten ‘gezamenlijk op zoek gaan naar een kandidaat’. Ys: ,,Dat kan niet. Het is de taak van de RvC om daarover een aanbeveling te doen bij de twee regeringen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.