Voorlopig verder met zes commissarissen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) functioneert voorlopig zonder voorzitter. De president van het Hof van Justitie, Eunice Saleh, heeft tijdelijk vijf commissarissen benoemd.

cbcsMet de nog zittende commissaris bestaat de RvC dan uit zes commissarissen en is daarmee voldoende bezet, zo oordeelt Saleh in de beschikking van 23 augustus. De tijdelijke benoemingen betreffen personen die door Curaçao en Sint Maarten zijn voorgedragen om de commissarissen op te volgen van wie de termijn er sinds 19 augustus op zit. De tijdelijke aanstelling is nodig in afwachting van het resultaat van de screeningsonderzoeken.

Ondanks het verzoek van de RvC om ook vertrekkend voorzitter Etienne Ys tijdelijk te benoemen, doet Saleh dat niet. De president-commissaris moet volgens het Centrale Bank-statuut worden voorgedragen door de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten, die zich daarbij baseren op de aanbeveling van een vijf zesde meerderheid van de RvC. Saleh begrijpt uit een brief van 17 augustus van de Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania (MFK) dat beide ministers ‘gezamenlijk op zoek gaan naar een kandidaat’.

De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie kwam in beeld vanwege de dreigende situatie van een raad van commissarissen van de CBCS met slechts één commissaris. De RvC bestaat uit zes leden - drie voorgedragen door Curaçao, drie door Sint Maarten - en een voorzitter. Van zes van de zeven leden eindigt de termijn op 19 augustus. Op 13 augustus dient de RvC een verzoekschrift in voor een tijdelijke benoeming van enkele leden. Daartoe is de president van het Hof onder bepaalde omstandigheden bevoegd volgens een artikel in het Centrale Bank-statuut.

Uit de beschikking van Hof-president Saleh blijkt dat de minister van Financiën van Sint Maarten op 12 augustus aan RvC-voorzitter Ys heeft laten weten dat de regering daar dan al de aanbevelingen heeft goedgekeurd van Jason Jermaine Rogers als nieuw lid en de herbenoeming van Ajamu Glenston Baly en Ahmed Hasai Ohmar Bell. Dit ‘onder voorwaarde dat benoeming gebeurt door de landen Sint Maarten en Curaçao gezamenlijk na een met goed resultaat afgerond screeningproces’.

Het wachten is dan nog op de voordracht van de twee nieuwe kandidaten voor Curaçao. Nadat de regering-Pisas eerst nog voet bij stuk houdt en zegt eigen kandidaten te willen voordragen, volgt een paar dagen nadat het verzoekschrift is ingediend bij het Hof, op 17 augustus het bericht van minister Silvania aan zijn collega op Sint Maarten: de Raad van Ministers van Curaçao heeft op 16 augustus, op aanbevelingen van de RvC van de CBCS, besloten om Patrick Newton en Miroslava Wederfoort voor te dragen als nieuwe leden van de RvC.

Saleh oordeelt dat ‘het niet zonder meer duidelijk is’ dat de benoemingen van voorgedragen kandidaten op korte termijn worden afgerond. ,,Het is niet verantwoord dat een hoog toezichthoudend financieel orgaan als de Centrale Bank over slechts één commissaris beschikt”, aldus de beschikking. ,,Deze situatie moet zo snel mogelijk worden beëindigd.”

Dat de RvC nu na de tijdelijke benoemingen bestaat uit zes leden is niet ideaal, beseft Saleh, vanwege ‘het risico van staking van stemmen’. Maar een RvC met zes leden ‘is wenselijk zodat een aanbeveling met vijf zesde meerderheid van een voorzitter mogelijk blijft. ,,Het is zaak het traject van aanbeveling, voordracht en benoeming van de voorzitter zo spoedig mogelijk in gang te zetten, zodat de RvC weer op volle sterkte kan functioneren.”

De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie benoemt tot tijdelijke leden: Miroslava Wedervoort en Patrick Newton op voordracht van Curaçao en Ajamu Baly, Ahmed Bell en Jason Rogers namens Sint Maarten. Voor Curaçao is Julian Lopez Ramirez tot november dit jaar de derde commissaris.

De voordracht en benoeming van de nieuwe leden en de voorzitter van de RvC van de CBCS had volgens een artikel in het Centrale Bank-statuut al drie maanden voor het aftreden van de oude leden moeten zijn afgerond, uiterlijk 19 mei dus. ,,Nu dat niet is gebeurd en inmiddels benoemingstermijnen van zes van de zeven commissarissen zijn verlopen, is de president bevoegd om tijdelijk leden te benoemen”, aldus Saleh in de beschikking van 23 augustus. ,,Dat er inmiddels wel voordrachten liggen, maakt dit niet anders, nu die voordrachten niet (…) tijdig zijn gedaan en nog niet zijn gevolgd door een benoeming.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.