Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een groep van 286 Venezolaanse beroepskrachten vraagt versoepeling van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het programma Integrashon Responsabel. Met de huidige vereisten lukt het bijna niemand zich te laten legaliseren.

F03Venezolanen versoepelingVanochtend heeft een delegatie van de groep een brief overhandigd aan Gilmar Pisas, in zijn hoedanigheid van premier en minister van Justitie van Curaçao. De tijd dringt, want registreren voor het programma was een half jaar mogelijk, van 15 maart tot 15 september. Die termijn moet in ieder geval worden verlengd, zegt Natalia Molina Rodriquez, een van de drie personen wiens naam onder de brief staat. Pisas zal daarin lezen dat de groep, merendeels Venezolanen, maar ook Colombianen, Ecuadorianen, Dominicanen en Haïtianen, van mening is dat de termijn van zes maanden te kort was ‘om te voldoen aan de vereisten van de emigratiedienst’.

Met het vaststellen van de periode van 15 maart tot 15 september is geen rekening gehouden met de voorzorgsmaatregelen die in maart en april van kracht waren. Maar er zijn meer redenen waarom het de duizenden immigranten zonder documenten niet lukt dezelfde rechten te verwerven als ingezetenen van het eiland en in bezit te komen van een verblijfsvergunning. In de brief aan Pisas, die behalve door Molina Rodriquez is ondertekend door Greg Valbuena en Carlos Velezquez, wordt onder andere genoemd dat een ziekte- en levensverzekering nodig is voor een tijdelijke verblijfsvergunning ‘waarvan de premie abnormaal hoog is’ en dat een werkgever niet altijd garant wil staan of de migrant zelfs laat tekenen om geen sociale premies af te hoeven dragen. Bovendien is het ‘een groot deel van de Venezolaanse immigranten niet gelukt om bij de Venezolaanse consul of via buitenlandse betrekkingen een gestempelde geboorteakte en een nieuw paspoort of verlenging daarvan te krijgen’. ,,Deze instanties werken niet efficiënt (…) wat tot een vertraging van twee tot vijf maanden leidt.” En als een paspoort verlopen is, is een verklaring van de Venezolaanse consul en 80 dollar extra nodig om het opnieuw aan te vragen.

Op de website van de Toelatingsorganisatie Curaçao is alle informatie te vinden over het programma Integrashon Responsabel: ,,Dit project geeft u als persoon zonder documenten de mogelijkheid om legaal op Curaçao te verblijven.” Maar daarvoor geldt wel een aantal vereisten. Alleen wie op een legale manier Curaçao is binnengekomen vóór 13 maart 2020, komt in aanmerking. Daarnaast moet de aanvrager onder andere een betalingsbewijs hebben, een geldig paspoort, een geboorteakte die niet ouder is dan twee jaar en een verklaring waarmee de werkgever zich garant stelt.

Volgens de groep van 286 bezorgde Venezolaanse beroepskrachten stroken de voorwaarden niet met wat de immigranten in de praktijk meemaken. Zij vragen de Curaçaose regering de voorbereidingskosten voor een vergunning voor tijdelijk verblijf en een werkvergunning te halveren en niet langer gebruik te maken van tussenpersonen, vooral als het gaat om Venezolanen ‘die in een kwetsbare positie verkeren gezien de situatie in Venezuela’. Degenen die al informeel werken op het eiland zouden in aanmerking moeten komen voor een bijzondere vorm van een werkvergunning, omdat zij ‘een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en welvaart van het eiland’. Ook wie als zelfstandig ondernemer wil werken zou een verblijfs- en werkvergunning moeten krijgen. ,,De meerderheid van de immigranten die in de afgelopen jaren hun land verlieten zijn goed opgeleid”, benadrukken de initiatiefnemers van de brief. ,,Zij willen zich aan de wet houden en belasting afdragen.” Daarbij zijn ‘jonge, dynamische ondernemers die zuurstof kunnen leveren aan dit mooie eiland en haar concurrentiepositie kunnen versterken’.

De bezorgde groep Venezolanen heeft alle hoop gevestigd op de nieuwe premier. ,,Het is dus aan u, meneer de minister. U kunt het verschil maken door de richtlijnen voor de Integrashon Responsabel te veranderen.” Dat zal Curaçao vele voordelen opleveren, verzekeren de ondertekenaars. ,,U bent degene die de macht heeft voor verandering, die het eiland kan reactiveren en groot kan maken.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.