Van onze correspondent
Den Haag - Het toerisme is de meest waarschijnlijk oorzaak voor de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus op Aruba en Curaçao. Het RIVM noemt dit in het jongste weekbericht ‘zorgelijk’. Het aantal infecties en ziekenhuisopnames neemt gestaag toe, schrijft het gezondheidsinstituut van het Koninkrijk.

toerismeIn de week van 29 juli tot en met 4 augustus kregen 983 personen op de Caribische eilanden een positieve testuitslag (vorige week 777), waarvan het merendeel op Curaçao en Aruba. ,,Dit hangt waarschijnlijk mede samen met het toeristenseizoen dat momenteel op volle toeren draait en leidt tot een verhoogde sociale interactie”, aldus het RIVM.
Aruba is nu koploper met een incidentie van 382 Covid-19-gevallen per 100.000 inwoners. Een forse stijging ten opzichte van een week eerder (183 per 100.000). Woensdag lagen er 19 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, van wie vijf op intensive care, het hoogste aantal sinds mei. Het aantal ouderen in het ziekenhuis is aanzienlijk minder dan in mei, terwijl het aantal 30-39-jarigen juist groter is.
Drie recente covidoverlijdens op Aruba betroffen niet gevaccineerde lokale personen, een recent overlijden betrof een toerist. Er zijn op het eiland tot op heden 23 infecties gemeld bij personen die na meer dan 14 dagen na de eerste vaccinatie ziek werden. Slechts een enkeling was 65 jaar of ouder. ,,Dit is gezien de relatief hoge vaccinatiegraad en de circulatie van de deltavariant niet onverwacht”, vindt het RIVM.
Op Curaçao is de incidentie wat gedaald van 295 naar 236 geïnfecteerden per 100.000 inwoners. Vanaf de tweede week van juli was er een opvallende toename van positieve coronatesten en clusters bij jongvolwassenen, waarvan het merendeel niet (volledig) is gevaccineerd. Volgens de laatste gegevens heeft de deltavariant op dit moment een aandeel van ongeveer 93 procent (gegevens van twee weken geleden).
Het aantal ziekenhuisopnames stijgt sinds begin juli. Er waren afgelopen week drie covid-gerelateerde sterfgevallen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg in een week van zeven naar 21 patiënten, van wie er woensdag vijf op de intensive care lagen. Ook op Curaçao is er een verschuiving naar de jongere leeftijdsgroepen.
Van de 22 opnames tussen 22 juli en 1 augustus was slechts een persoon volledig gevaccineerd. Er zijn tot op heden 79 infecties gemeld die ten minste 14 dagen na de eerste vaccinatie zijn opgelopen. Hiervan is 43 procent gemeld onder personen van 65 jaar en ouder die voornamelijk met de alfavariant waren besmet.
Op Bonaire daalde de besmettingsgraad van 65 naar 43 per 100.000 inwoners. Ook het aantal positieve testen daalde van 6 naar 1 procent van 1.718 testen. De hoge aantallen afgenomen testen zijn deels te verklaren door het inreisbeleid voor Nederland, wat momenteel als zeerhoogrisicoland wordt geclassificeerd. De deltavariant is dominant geworden op het eiland. Sinds maart 2021 zijn er op Bonaire elf infecties gemeld die meer dan 14 dagen na de eerste vaccinatie zijn opgelopen, waaronder een verpleeghuisbewoner (dit betreft een monster uit april 2021). Opmerkelijk is dat vier van hen besmet bleken met de Colombiaanse variant. Die zorgde in een Belgisch verpleeghuis recent voor zeven sterfgevallen onder gevaccineerde bewoners (zie elders in deze krant). Ook op Curaçao is deze variant aangetroffen.
Op Sint Maarten kregen afgelopen week 169 personen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag, een toename ten opzichte van een week eerder (77 per 100.000). Er waren woensdag dertien ziekenhuisopnames, een week eerder waren dit er nog twee. Deze stijging wordt deels verklaard door een kleine uitbraak in het ziekenhuis zelf, de meeste patiënten hebben relatief lichte symptomen. Ongeveer 35 procent van de volwassen bevolking op Sint Maarten is volledig gevaccineerd. De incidentie op de Franse kant van het eiland blijft relatief hoog met 175 gevallen per 100.000 inwoners. Er wordt daar een lichte stijging gemeld in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.
Saba is niet langer vrij van besmettingen, zoals de afgelopen maanden het geval was. Deze week werd een besmetting vastgesteld bij een persoon die uit Nederland was gekomen. Aan het einde van de quarantaineperiode bleek de test positief. De persoon was gevaccineerd met het Janssen-vaccin en heeft milde symptomen.
Het RIVM meldt dat Sint Eustatius nog steeds virusvrij is sinds eind januari. Maar na het opstellen van het weekrapport meldde journalist Dick Drayer dat hij op Statia positief is getest. Hij heeft het virus waarschijnlijk op Curaçao opgelopen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.