Doornbosch: Investeringen in onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt nodig
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De crisis als gevolg van de coronapandemie zou de lokale economie op diverse wijzen blijvende schade kunnen toebrengen.
doornboschDit zegt Centrale Bank-president Richard Doornbosch in verband met de presentatie van het jaarverslag 2020.
,,Als gevolg van de onzekerheid over de economische vooruitzichten op korte en middellange termijn, kan onder meer de groei van de particuliere investeringen zwakker uitvallen dan vóór de pandemie”, noemt de Centrale Bank CBCS.
,,Bovendien kan de crisis leiden tot een inkrimping van de beroepsbevolking als gevolg van een toename van het aantal ontmoedigde werkkrachten en arbeidsmigratie naar landen met betere vooruitzichten.”
Ook speelt volgens de CBCS mee: ,,Verder kan de crisis de productiviteitsgroei aantasten, aangezien bedrijfssluitingen en faillissementen resulteren in kapitaalverlies en een suboptimale allocatie van middelen.”
Doornbosch hamert dan ook op het belang van hervormingen: ,,Tot die hervormingen behoren investeringen in het onderwijsstelsel, het stimuleren van permanente educatie, de aanpak van starheden op de arbeidsmarkt en verbetering van de kwaliteit van, en de toegang tot, digitale technologie.”
Vrijdag publiceerde de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten het jaarverslag over het vorige jaar. De financiële resultaten van de CBCS zelf laten nog even op zich wachten. Maar in het jaarverslag blikt de president terug op het voorgaande jaar en wordt vooruitgekeken naar het lopende en komende jaar. Daarover berichtte het Antilliaans Dagblad zaterdag al uitvoerig.
De Covid-19-pandemie heeft de toch al kwetsbare economieën van Curaçao en Sint Maarten zwaar getroffen. Daarvóór bevond Curaçao zich al in een langdurige recessie, die vooral te wijten was aan de slepende gevolgen van de diepe economische crisis in Venezuela. Tegelijkertijd begon Sint Maarten zich net te herstellen van de enorme verwoesting door orkaan Irma in 2017. Volgens de laatste schattingen zullen de economieën van Curaçao en Sint Maarten pas in 2024 het niveau van vóór de pandemie kunnen bereiken”, aldus Doornbosch, die werd vergezeld door onder meer directeur-secretaris Leila Matroos-Lasten en financieel-economisch directeur José Jardim.
De president legt uit dat economieën die afhankelijk zijn van toerisme, zoals die van Curaçao en Sint Maarten, ‘aanhoudende en langdurige schade kunnen oplopen’. De pandemie kan tot aanzienlijk productiviteitsverlies leiden, gezien de extra kosten om het besmettingsgevaar te beperken door middel van gezondheids- en schoonmaakprotocollen, maatregelen om sociale afstand te bewaren en maatregelen voor contactloze accommodatie en voedselvoorziening, waar toeristische bedrijven mee te maken krijgen.
,,Om het tempo van het herstel op te voeren en tegelijkertijd de economische schade te beperken is het van belang dat de regeringen maatregelen nemen om particuliere investeringen te stimuleren door de kosten van het zakendoen, de langdurige administratieve procedures en de bureaucratie te verminderen”, aldus de topman.
,,Om bedrijfssluitingen, faillissementen en een inkrimping van de beroepsbevolking te voorkomen, moeten de regeringen bovendien gedurende de crisis financiële steun blijven verlenen aan de zwaarst getroffen sectoren en werknemers”, legt hij uit.
Om de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie te temperen, worden er sinds april 2020 zogeheten ‘discretionaire beleidsmaatregelen’ ingezet, waaronder loonkostensubsidies voor bedrijven, inkomenssteun voor zelfstandigen en werkloosheidssteun.
Volgens Doornbosch moeten deze maatregelen worden aangevuld met programma’s voor werklozen, gericht op (her)opleiding en ontwikkeling van vaardigheden met het oog op het verbeteren van hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt.
,,De nadruk moet echter niet alleen liggen op een duurzaam groeiherstel, maar ook op een meer inclusief groeipad dat kansen biedt aan alle groepen in de samenleving en dat tot een eerlijkere verdeling van het geaggregeerde inkomen leidt. Daartoe zijn structurele hervormingen van cruciaal belang; hervormingen die de productiviteit versnellen en tezelfdertijd ook de sociale cohesie bevorderen.”
Toerisme is momenteel de belangrijkste economische pijler van zowel Curaçao als Sint Maarten. Met het oog op het herstel van deze sector moet voortdurend aandacht worden besteed aan gezondheids- en hygiëneprotocollen om zo het vertrouwen van potentiële reizigers te herstellen. Tegelijkertijd kan worden gedacht aan nieuwe bedrijfsmodellen in de toeristische sector die een hogere toegevoegde waarde bieden dan de traditionele, zoals ecotoerisme bijvoorbeeld.
De Covid-19-pandemie heeft de grote kwetsbaarheid van de toeristische sector voor externe schokken aan het licht gebracht en het belang van economische diversificatie benadrukt. ,,Daarom zou de agenda voor economisch beleid van beide landen maatregelen moeten bevatten om het investeringsklimaat te verbeteren zodat creativiteit en ondernemerschap een kans krijgen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).