Pierre (RKCS): Versoepel eisen zij-instromers

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Net als andere jaren zijn niet alle vacatures bij het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) ingevuld voor komend schooljaar. Maar het tekort aan leerkrachten heeft dit keer vooral te maken met de coronacrisis: leerkrachten emigreren of kiezen voor de VVU-regeling.

onderwijsRKCS-directeur Royla Pierre zegt dat het tekort aan leerkrachten, maar ook directeuren van scholen, nu echt een andere oorzaak heeft dan voorheen. Het gaat om twee ontwikkelingen die direct te maken hebben met de gevolgen van de pandemie: mensen verlaten het eiland of kiezen voor de regeling Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU) die vorige maand via een wet van kracht werd.
,,Wij zien heel duidelijk hoe de economische situatie op Curaçao mensen heeft gebracht tot andere keuzes.” In het algemeen doelt Pierre op werknemers die hun baan zijn verloren en ergens anders in de wereld aan de slag kunnen. Partners, dus ook leerkrachten, gaan dan mee. Eerder gebeurde dat na het ontslag van zo’n 400 van de 900 personeelsleden van Refineria Isla, maar nu dus weer vanwege de economische crisis waarin het eiland verkeert. ,,Een aantal mensen heeft ontslag genomen om naar Nederland te gaan”, zegt Pierre.
Maar daarnaast speelt de invoering van Landsverordening vervroegd vrijwillige uittreding (VVU), die sinds 3 juni officieel van kracht is. Ongeveer 45 personeelsleden van het RKCS hebben gebruikgemaakt van de VVU-regeling. Het schoolbestuur heeft dit niet kunnen voorzien of eerder actie kunnen ondernemen om de vrijgekomen vacatures op te vullen.
,,De gesprekken over de VVU begonnen in 2019, maar de wet is pas vorige maand aangenomen in de Staten”, zegt Pierre. ,,Als organisatie heb je dus geen idee hoeveel medewerkers daadwerkelijk gebruik zullen maken van de regeling. Dat weet je pas op het moment dat zij zich daarvoor aanmelden.”

En zo staat het RKCS ook dit jaar weer voor een grote uitdaging om nog vóór het nieuwe schooljaar begint de open vacatures voor leerkrachten en schooldirecteuren in het funderend onderwijs en voortgezet onderwijs in te vullen. De sollicitatiegesprekken lopen, maar het schoolbestuur heeft het probleem ook aangekaart bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).
Pierre pleit voor versoepeling van de eisen die worden gesteld aan mensen die als ‘zij-instromer’ willen instromen. Dat zijn kandidaten die geen opleiding hebben gevolgd om les te kunnen geven, maar wel ervaring hebben op een bepaald gebied. ,,Je ziet dat almaar minder mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. We moeten mensen stimuleren om leerkracht te worden. De salarissen zijn niet hoog, maar je kunt echt een steentje bijdragen en van grote betekenis zijn voor je eiland. Ik denk dat er veel meer animo zou zijn om als zij-instromer te beginnen als dat makkelijker was en er minder strenge eisen werden gesteld”, zegt Pierre.

RKCS en VPCO op één lijn

De RKCS-directeur zit wat betreft het beleid ten aanzien van zij-instromers in het onderwijs op dezelfde lijn als Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). Van der Bunt-George schreef begin dit jaar op persoonlijke titel een artikel over de arbeidsvoorwaarden in het Curaçaose onderwijs. Daarin noemt zij het feit dat zij-instromers vaak niet gewaardeerd worden op hun kennis en ervaring ‘een gemiste kans’ om het structurele tekort aan leerkrachten op te lossen. De jaren aan ervaring die een zij-instromer heeft opgedaan buiten het onderwijs worden niet meegenomen bij de inschaling. ,,Hierdoor zien potentiële zij-instromers af van een carrièreswitch”, schreef Van der Bunt-George. ,,Dit is jammer, temeer omdat hierdoor het aantal uit het buitenland aan te trekken docenten of het aantal onbevoegde docenten dat noodgedwongen wordt ingezet groter is.” Van der Bunt-George wijst erop dat zij-instromers in Nederland de mogelijkheid hebben over hun salaris te onderhandelen, waarbij gekeken wordt naar leeftijd en werkervaring.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).