Centrale Bank moet aantal ‘stevige gesprekken’ voeren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de totaal 21 publicatieplichtige verzekeringsinstellingen actief in de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten, heeft tot nu toe slechts een minderheid de jaarcijfers over 2020 openbaar gemaakt.
cbcsDat verklaart de Centrale Bank CBCS desgevraagd op vragen van het Antilliaans Dagblad. Verzekeraars moeten binnen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar de financiële resultaten aan het publiek tonen. Dat gebeurt in de regel door middel van publicaties in dagbladen en op de website van de betreffende instellingen.
Het valt op dat tot nu toe slechts een handjevol heeft gepubliceerd, waaronder Inter-Assure, Aska, Guardian Fatum, Vidanova en Sagicor. Volgens de CBCS hadden tot voor kort slecht zeven verzekeringsbedrijven hun winst- en verliesrekening 2020 en balans per 31 december jongstleden gepubliceerd. Eén op de drie dus.
Van de rest hebben zes - zoals het is voorgeschreven - om uitstel verzocht en dat ook gekregen. Maar acht hebben zelfs niet eens uitstel van publicatie gevraagd. Zo blijkt uit antwoorden van de Centrale Bank.
Het gaat dus om de jaarrekening over het voorgaande jaar, waarin de resultaten worden afgezet tegen die van een jaar eerder (2019), alsmede voorzien van een accountantsverklaring.
Een en ander conform artikel 27b van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf en de ‘Provisions for the disclosure of consolidated financial highlights of insurance companies’. Deze richtlijnen zijn niet nieuw, dus ook geen verrassing of onbekend, want de laatste versie op de website van de Centrale Bank dateert alweer van januari 2010.
Overigens zijn er alles bij elkaar 24 verzekeringsinstellingen, maar zijn er ook drie die volgens de CBCS ‘om uiteenlopende redenen geen CHF hoeven te publiceren’. CHF staat voor consolidated financial highlights.
Publicatie en dus openbaarmaking van de financiële situatie van verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook banken (waarvoor een eerdere deadline geldt) en pensioenfondsen, heeft tot doel om polishouders en het grote publiek te informeren over de gezondheid - waaronder de liquiditeits- en de solvabiliteitspositie - van financiële instellingen. Deposanten en polishouders hebben er recht op te weten hoe hun (spaar)tegoeden worden beheerd.
Behalve bovengenoemde wet en richtlijn is ook de Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hier van toepassing.
Instellingen die niet op tijd rapporteren en daarvoor geen verzoek om uitstel bij de CBCS hebben ingediend, worden ‘gemaand om dit te doen, al dan niet middels een stevige brief’. De volgende stap is een stevig gesprek bij de Centrale Bank of een aanwijzing op grond van artikel 31 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.
,,Zo’n aanwijzing kan door de CBCS worden gepubliceerd. In het ergste geval kan de Centrale Bank de stille curatelemaatregel toepassen”, aldus de toelichting op vragen van deze krant. ,,Tot nu toe is de ervaring dat na een stevig gesprek bij de Centrale Bank er uiteindelijk wel gepubliceerd wordt, waardoor geen nadere sancties van de kant van de CBCS nodig zijn; het zogeheten escalatiemodel.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).