Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering van premier Gilmar Pisas (MFK) is het niet eens met het voorstel (lees: de aanbeveling) om de termijn van twee commissarissen bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die regulier in augustus verloopt, te verlengen. Javier Silvania, minister van Financiën van Curaçao, zegt dat de MFK/PNP-coalitie ‘eigen commissarissen’ wil aanstellen.
CBCSDe twee leden van de raad van commissarissen (RvC) van wie hun termijn van vier jaar binnenkort eindigt, zijn Etienne Ys (president-commissaris, op voordracht van en met goedkeuring van beide landen) en Rignaal ‘Jean’ Francisca (Curaçao).
Er is nog een derde ‘Curaçaose’ commissaris die in augustus aftreedt, Jeannette Hagen, maar voor haar is geen verlenging voorgesteld en in plaats daarvan zijn drie andere kandidaten naar voren geschoven. In november volgt Julian Lopez Ramirez, eveneens van Curaçao.
In het kader van good governance is het naar de mening van de RvC niet verstandig en zelfs niet verantwoord om de hele RvC voor wat betreft Curaçao te vervangen. Vandaar de aanbeveling van verlenging van twee commissarissen aan de minister van Financiën.
Sint Maarten wil twee RvC-leden herbenoemen - Ajamu Baly en Ahmed Bell - en één lid vervangen, namelijk Dennis Richardson. Voor laatstgenoemde zijn ook al drie kandidaten aanbevolen.
De aanbeveling is, zoals gezegd, van de RvC naar de betreffende minister van Financiën. Die moet vervolgens de voordracht doen. Uit de woorden van minister Silvania valt op te maken dat hij in ieder geval géén voordracht wenst te doen uit de aanbevolen kandidaten. Hij spreekt over ‘eigen’ kandidaten; van enerzijds MFK en anderzijds PNP. Die zullen dan wel weer eerst door de RvC moeten worden aanbevolen; er kan immers slechts een voordracht volgen uit een aanbeveling van de RvC.
Leden van de RvC van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten worden door de gouverneurs van beide landen beëdigd. Als zij bij de gouverneurs de eed of de belofte afleggen, hebben zij officieel hun benoeming bij Landsbesluit aanvaard. De RvC heeft als taak om toezicht te houden. Een van de prioriteiten van de RvC is het garanderen van de continuïteit van de raad van bestuur (RvB ofwel directie). Andere aandachtspunten waren/zijn het investeren in de relatie van de Centrale Bank met onder andere (inter)nationale financiële instellingen en de bevolking van Curaçao en Sint Maarten in het bijzonder. De RvC telt zeven leden.
Het is nog onduidelijk wat Silvania bedoelt met ‘eigen’ commissarissen. Feit is wel dat het Centrale Bankstatuut aangeeft dat het de CBCS, noch enig lid van de RvB, noch enig lid van RvC is toegestaan instructies te vragen aan, dan wel te aanvaarden van de regeringen of instellingen/organen van de landen. ,,De instellingen en organen van de Landen alsmede de regeringen van de Landen verplichten zich ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de RvB of van de RvC bij de uitvoering van hun taken te beïnvloeden”, aldus de wet.
In een radio-interview gisteren verklaarde Silvania dat de minister van Financiën het monetaire beleid via de commissarissen wil en kan beïnvloeden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).