Directeur Fränkel: Guardian Group behoudt ‘marktleiderspositie’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Guardian Group - of ook wel Fatum, zoals de verzekeraar lokaal nog steeds bekend staat - heeft het coronacrisisjaar 2020 met een beter resultaat afgesloten dan een jaar eerder.

F02 Fatum Hogere winstGeconsolideerd werd door de verschillende verzekeringsbedrijven een winst gerealiseerd van 36,8 miljoen gulden (was 30,1 miljoen). Dit is nog zonder het resultaat van Aruba meegerekend, aldus de directie desgevraagd.

Wat opvalt is dat Fatum Life (levensverzekeringen en pensioenen) een vergelijkbaar resultaat boekte; dat Fatum Health (ziektekostenverzekeringen) een fors lagere winst realiseerde; en dat Fatum General Insurance (schadeverzekeringen) een veel beter financieel resultaat laat zien.

Zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers over het jaar 2020. Het betreffende jaar stond in het teken van de Covid-19-pandemie. Maar ondanks de uitdagingen als gevolg van de pandemie door een afname van de koopkracht en terugval in de economische activiteiten behield Guardian Group Fatum zijn ‘marktleiderspositie’. Aldus president & ceo Diego Fränkel van Fatum Holding.

Bij Fatum Life hield het resultaat onderaan de streep stand met een winst van bijna 13,3 miljoen (was 13,2 miljoen over 2019). Opvallend is dat de premie-inkomsten flink hoger waren: 79,6 miljoen vergeleken met 66,3 miljoen een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de netto-uitkeringen ook stegen: van 56,6 miljoen in 2019 tot 66,8 miljoen in 2020.

Het balanstotaal van Life groeide naar 1.221,5 miljoen (ruim 1,2 miljard) per 31 december jongstleden tegenover 1.169,2 miljoen twaalf maanden daarvoor. Het eigen vermogen bestaat voor 46,6 miljoen uit kapitaal en 187,8 miljoen uit opgebouwde surplus (reserves).

Fatum Health toont een iets andere ontwikkeling. De nettowinst van het Zorgbedrijf slonk tot 626.000 gulden (vergeleken met nog 5 miljoen een jaar eerder). Te zien is dat de verdiende (ziektekosten)premie is gedaald van 21,4 miljoen tot 18 miljoen. Door de basisziektekostenverzekering (BZV) van de overheid via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stappen klanten over van de particuliere ziektekostenverzekering naar het publieke stelsel.

Health vertoont ook lagere activa. Het balanstotaal kromp van 81 miljoen per eind 2019 naar 72,4 miljoen ultimo 2020. Het eigen vermogen van het Zorgbedrijf bleef vrijwel gelijk met 6,2 miljoen aan kapitaal en 37,3 miljoen aan surplus. Bijna alle activa zijn ondergebracht in obligaties of andere vastrentende waarden, namelijk 66,6 miljoen.

Fatum General Insurance, tot slot, heeft een goed financieel jaar achter de rug. Na aftrek van alle kosten bleef er een winst over van 22,9 miljoen. Een verdubbeling ten opzichte van 2019, toen er 11,9 miljoen werd gerealiseerd. De premie-inkomsten schadeverzekering bleven, hoewel iets minder, op peil met 49,4 miljoen (was 50,9 miljoen). In zijn toelichting legt ceo Fränkel uit dat sprake is van ‘verdere groei’ van de business in Nederland, waar Fatum sinds enkele jaren ook actief is.

Maar de claims waren in het coronajaar beduidend lager: 15,5 miljoen versus nog 26,6 miljoen een jaar eerder. Ook werd flink bespaard op operationele uitgaven, namelijk ruim 6,5 miljoen in een jaar tijd: in plaats van 19,6 miljoen kwamen deze kosten uit op iets meer dan 13 miljoen.

Op de balans van het Schadebedrijf stond per 31 december 2020 een bedrag van 160,4 miljoen (was 165,2 miljoen). Het eigen vermogen van General Insurance is toegenomen wat betreft het surplus-deel (met 21,7 miljoen). Alles bij elkaar staat er 32,7 miljoen aan kapitaal en 52,9 miljoen aan reserves/surplus.

Rendement belegging 4,5 procent

Naast premies bestaan de inkomsten voor een groot deel ook uit opbrengsten uit beleggingen. Fatum-topman Fränkel legt in zijn directieverslag uit dat het in 2020 gerealiseerde rendement uitkwam op 4,5 procent (was 4,6 procent in het pre-coronajaar). Vooral Life belegt de premiegelden en behaalde daarmee 54,7 miljoen aan inkomsten (was 48,1 miljoen).

Guardian Group Fatum maakt deel uit van de Guardian Holdings Limited (GHL-groep) met Port of Spain op Trinidad als hoofdvestiging. GHL is ook genoteerd aan de beurs van Trinidad & Tobago Stock Exchange.

Fatum, actief in de Dutch Caribbean, heeft naar eigen zeggen een krachtige solvabiliteitspositie; ruim boven de vereisten van de toezichthouders de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Centrale Bank van Aruba (CBA).

Guardian heeft in het voorbij jaar verder gewerkt aan de versterking van de Direct Sales Unit (directe verkoop van polissen aan klanten) en tegelijkertijd heeft Brokerage de onafhankelijke tussenpersonen/assurantiekantoren interessante aanbiedingen gedaan om hun aandeel van de premieomzet te stimuleren.

Naast Fränkel als president en chief executive officier (ceo), wordt Fatum geleid door Dorothy Romero-Sprockel als chief financial officer (cfo) en is Francis Gijsbertha als chief customer officer (cco) procuratiehouder. Guiselle Coco is belast met de operations. De raad van commissarissen (RvC) bestaat uit Henry Peter Ganteaume, Johannes Hessel Richters en Yamil Lasten.

Het verzekeringsbedrijf telt 224 medewerkers, waarvan 167 op Curaçao. Op Aruba werken 46 personeelsleden, terwijl Sint Maarten er 8 heeft en Bonaire 3. Aldus het management in een toelichting.

De verzekeringsmaatschappijen Life, Health en General Insurance werden gecontroleerd door registeraccountant Marisol Roosberg van Grant Thornton Dutch Caribbean op Curaçao.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).