Kritiek en begrip voor doorvoeren kortingswetten loon Statenleden en ministers

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – ,,Het is altijd ongemakkelijk om onderwerpen als je eigen salaris te gaan behandelen. Wij zijn juist gekozen en geroepen om de bevolking te vertegenwoordigen en zaken van anderen te behandelen en nu zijn we gedwongen over iets van onszelf te beslissen. Ethisch zou zijn als anderen het doen voor degene die daarna komen.”

F03 Staten niet eigen loon 1Dat waren de woorden van Statenlid Sheldry Osepa (PNP) gisterochtend tijdens de centrale commissievergadering van de Staten over de concept-Landsverordeningen geldelijke voorzieningen Staten en ministers.

Tijdens deze vergadering klonk er zowel kritiek als begrip voor het noodzakelijke doorvoeren van de genoemde wetten om verdere liquiditeitssteun van Nederland te ontvangen en werden wederom verschillende vragen aan de regering gesteld. Aan het einde van de vergadering werd besloten een eindverslag op te stellen met daarin de verschillende vragen van de centrale commissie aan de regering opgenomen.

Osepa sprak tijdens zijn betoog de hoop uit dat het parlementair systeem wordt herzien ‘zodat zittende Statenleden nimmer hoeven te beslissen over hun eigen salaris, maar dat altijd doen voor de Statenleden die volgen’. ,,Het is betreurenswaardig om in ons politiek geweten vast te stellen dat de vorige Statenleden zijn weggerend en dat wij dit nu moeten oppakken.”

Het PNP-Statenlid vervolgt: ,,Wij die nu zijn aangetreden weten niet anders omdat de inhouding al heeft plaatsgevonden. Maar het simpele feit dat wij dit vanochtend zelf moesten doen, is ongemakkelijk. Zeker in een gemeenschap waar mensen massaal hun banen verliezen en bedrijven de deuren moeten sluiten. Logischerwijs zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en dit op verantwoordelijke wijze regelen waarbij de juridische fundering wordt vastgelegd.”
Parlementariër Zita Jesus-Leito (PAR) gaf aan dat er voldoende is gepraat en dat het nu tijd is dat de vergadering openbaar wordt behandeld om de positie van Statenleden en ministers formeel te regelen en de gemeenschap duidelijkheid te geven. ,,Ik heb geen vragen meer voor de regering. Het is nu tijd om beslissingen te nemen”, aldus het Statenlid.

Maria Nita, parlementariër voor MFK, vond dat de korting op het loon van Statenleden moet worden stopgezet omdat er geen wettelijke basis hiervoor is. Dit kon Statenlid Giselle Mc William (MAN) maar moeilijk verkroppen. ,,Het kan niet zo zijn dat mensen daarbuiten hun baan en inkomen verliezen en dat wij hier zeggen dat we niet gaan inleveren omdat de wet nog niet in place is”, aldus Mc William. ,,Natuurlijk doen de voorwaarden van Nederland pijn. Maar vandaag moeten we naar het algemeen belang van het land kijken. Dat is altijd op de eerste plaats. We moeten solidair zijn met onze mensen.”

Nita kreeg bijval van haar partijgenoot Eduard Braam. ,,In dit college moeten we altijd volgens de wet handelen. Er is een mooie overeenkomst getekend, een zogenaamd politiek akkoord, zonder dat er een wet in place is. En nu wordt van ons gevraagd om dit in alle haast te regelen.”

Met de Landsverordeningen geldelijke voorzieningen Staten en ministers wordt 25 procent gekort op het loon van ministers en Statenleden. ,,Daar hebben we geen problemen mee”, zei Osepa. ,,Wat wel jammer is, is dit: wanneer we Nederlandse bewindslieden horen zeggen dat we onze eigen autonomie niet kunnen dragen. Dat zeggen ze omdat we dit tien jaar lang niet hebben geregeld. Daarmee hebben we een ander de kans gegeven de beschuldigende vinger naar ons te wijzen en te zeggen dat we onze eigen autonomie niet kunnen dragen. Dat is triest, dieptriest. Maar dat gebeurt wanneer je geld van een ander nodig hebt. Dan moet je ook dingen aanhoren die je eigenlijk helemaal niet wil horen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).