Missie projecteert voor 2021 nulgroei economie Curaçao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Opnieuw benadrukt het IMF - door de nieuwe coalitie van Curaçao aangewezen als de voorkeurspartner in plaats van het Coho in koninkrijksverband - dat de afspraken met Nederland een ‘window of opportunity’ bieden.

imfDat deed het IMF begin dit jaar al, maar het wordt nu herhaald in de jongste zogeheten artikel IV-reportage over de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten. Deze IMF-missie betrof de periode 13 mei tot en met 17 juni en werd gisteren gepubliceerd.
Opgemerkt wordt dat Nederland vorig jaar een aanzienlijke hoeveelheid liquiditeitssteun verstrekte, namelijk ter grootte van 13,3 procent van de totale omvang van de economieën van Curaçao en Sint Maarten samen. En daarnaast nog herfinanciering van een obligatielening die afbetaald had moeten worden, hulp bij kritische gezondheidszorg, Covid-19-vaccinaties plus voedselpakketten voor armen.
Een akkoord met Nederland om de ‘much needed support’ in 2021 en de komende jaren los te krijgen, wordt door het IMF gezien als een ‘key priority’. Dit samen met een krachtig maar tegelijk ‘groeivriendelijk’ pad om de begrotingstekorten terug te dringen. Met andere woorden: de tekorten moeten weggewerkt, maar niet zodanig dat dit ten koste gaat van prille groei.
,,Het zou van belang zijn de eerder met Nederland overeengekomen hervormingsmaatregelen wettelijk vast te leggen om de uitgaven in de hand te houden”, schrijft de IMF-missie. Die wijst tevens op het belang dat ondanks de crisis, de ingezakte economie, de geslonken export en verslechterde betalingsbalans, de deviezenreserves juist zelfs zijn verbeterd dankzij de grote instroom van Nederland.
Tijdens de verkiezingscampagne verklaarden MFK en PNP tegen Coho te zijn (het bij Rijkswet te regelen Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, zoals al was overeengekomen met Curaçao, Aruba en Sint Maarten). En na de electorale winst op 19 maart werd officieel aan Nederland gemeld dat het nieuwe kabinet-Pisas met IMF in zee wil gaan in plaats van met het Coho.

De IMF-missie gaat in haar ‘Concluding Statement’ niet in op deze politieke kwestie, maar stelt wel het volgende: ,,De overeenkomsten met Nederland (Landspakketten) bieden een kans om het algemene beleidskader te verbeteren dat nodig is om de koppeling van de wisselkoers te ondersteunen (van de Antilliaans gulden ten opzichte van de Amerikaanse dollar, red.), de veerkracht te versterken en de potentiële economische groei te vergroten.”
Het IMF projecteert voor dit jaar een nulgroei voor Curaçao, nadat eerder nog werd gerekend op een licht herstel, aangezien de economie negatief werd beïnvloed door de semi-lockdown van april en mei. Met het verdere herstel van het toerisme wordt voor 2022 uitgegaan van 6,5 procent groei. Hierin is nog geen rekening gehouden met een eventuele herstart van de raffinaderij, wat wordt gezien als een ‘upside risk’ (meevaller). Maar voor de middellange termijn blijft de Curaçaose economie nog wel onder het niveau van 2019. De inflatie loopt dit jaar op tot 2,8 procent.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.