Woensdag uitspraak rechter over correcties minister in ziekenhuisbudget

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het water staat het nieuwe ziekenhuis CMC aan de lippen. Er is geen liquiditeit en de huur wordt al niet betaald. Het doorvoeren van de gewraakte beschikking van de minister van Gezondheid, waarbij gecorrigeerd (lees: gekort) wordt op het budget, maakt verdere exploitatie onmogelijk.

F01 CMC water staat aan lippenDe rechter in de zaak tussen CMC en de minister heeft gezegd woensdag uitspraak te doen. Er staat veel op het spel. En het heeft allemaal te maken met geld en vooral het gebrek eraan. Het nieuwe ziekenhuis, eind 2019 geopend, staat nu al financieel op omvallen omdat de overheid beknibbelt op de uitgaven, mede omdat het Land zélf ook middelen tekortkomt.

De ministeriële beschikking is in strijd met de wet, meent CMC, die betaling wil van honderd procent van de ‘werkelijke kosten’. In de ogen van de minister zou dit tot een oncontroleerbare stijging van de kosten leiden binnen de gezondheidszorg. De prikkel voor het ziekenhuis om doelmatig en efficiënt met het gemeenschapsgeld om te gaan verdwijnt als het CMC haar eigen budget kan bepalen. De inzet van de minister is dus om dit te voorkomen.

CMC heeft de periode van 15 november 2019 tot 31 december 2020 afgesloten met een tekort van 54,4 miljoen gulden. Als de beschikking in stand blijft, komt daar over 2021 naar verwachting een tekort bij van minimaal 39 miljoen voor kosten van de zorg aan BVZ-verzekerden (basisverzekering ziektekosten). ,,Daar komt CMC nooit meer solvabel uit”, aldus de advocaat van het ziekenhuis.

CMC heeft ook geen reserves en de overtrekkingsfaciliteit (overdraft facility) bij de bank is volledig opgebruikt. ,,De liquiditeit van CMC is deplorabel.” CMC wordt nog tijdelijk in leven gehouden met een voorschot van het Land (in april werd eenmalig 4,8 miljoen ontvangen ter dekking van de additionele covidkosten) en door het staken van huurbetalingen voor het gebouw (waardoor geen onderhoud plaatsvindt en de schuld voor het gebouw niet wordt afgelost).
,,Dit is bedrijfseconomisch geen situatie die nog lang kan voortduren. Onbetaalde crediteuren wachten immers niet eeuwig op hun geld en eisen minimaal betaling vooraf voor levering van noodzakelijke hulpmiddelen. Het is een neerwaartse spiraal van verderf.”

De belangrijkste reden dat het ziekenhuis vandaag nog open is, is dat er sprake is van een pandemie. ,,En tijdens een pandemie de deuren van het enige algemene ziekenhuis van Curaçao sluiten, tracht CMC met alle mogelijke (lap)middelen te voorkomen. De pleisters en het verband zijn evenwel letterlijk en figuurlijk op.”

F06 CMC 1Tenzij het gerecht ingrijpt door toewijzing van de gevraagde voorlopige voorziening. Aldus de advocaat van CMC. De raadsman van de minister kijkt er anders tegenaan: ,,Waar het op neerkomt is dat de begroting van het CMC door de minister is beoordeeld. In die begroting is voorafgaand aan het boekjaar 2021 door het CMC neergelegd wat zij denkt te gaan uitgeven in het volgende boekjaar. De inzet van het ziekenhuis is dat zij vindt dat de minister verplicht is om dit bedrag ongecorrigeerd ter beschikking te stellen, zonder dat het CMC dus toestaat dat minister de uitgaven kritisch bekijkt. Het CMC vindt dat de minister niet de bevoegdheid heeft om haar begroting te corrigeren.”

Het ministerie heeft echter op circa tien posten in de CMC-begroting correcties toegepast - ,,Zowel naar boven als naar beneden”, aldus de advocaat. ,,Op basis daarvan is door de minister een lager budget toegekend voor 2021 dan in de begroting is gevraagd.”

De raadsman van het ministerie van Gezondheid: ,,De minister heeft samen met haar adviseurs bijvoorbeeld gezien dat het CMC vergoeding vraagt voor personeel dat helemaal niet in dienst is. Daarop heeft de minister dus geminderd tot het bedrag dat het CMC werkelijk aan personeel uit zal geven”.

Hij vervolgt met de stelling dat ‘de juridische inkleding door het CMC van haar bezwaren helemaal niet is gericht op de tien correcties’. ,,De inzet van het CMC is om een uitspraak van de rechter te krijgen waarmee de minister verplicht wordt om nu en in de toekomst het bedrag te betalen dat het CMC zélf bepaalt in haar exploitatiebegroting, zonder dat de minister daarop nog een correctie mag aanbrengen. CMC noemt dat haar ‘werkelijke kosten’, die zij dus op afroep honderd procent betaald wil krijgen.” Dit zou naar het oordeel van het Land tot een oncontroleerbare stijging leiden van de kosten binnen de gezondheidszorg.

Het volledige artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).