Incasseren en afdragen omzetbelasting door banken kost tijd en geld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het voornemen van het aanstaande kabinet-Pisas (MFK/PNP) om de omzetbelasting (ob) van 7 procent via de banken te innen, zal voor deze financiële instellingen een ingewikkelde en vooral ook kostbare aanpassing betekenen in het bancaire systeem en kan dus rekenen op weerstand.

sbabDat stelt een door deze krant geraadpleegde bankier anoniem. Het bestuur van de Curaçao Bankers’ Association (CBA) wil in dit stadium nog niet reageren op wat hierover in het Regeerakkoord 2021-2025 staat opgenomen.
Niet dat het plan op zichzelf niet effectief kan zijn, met als doel belastinggeld eenvoudiger in het laatje van de overheidskas te krijgen, maar: ,,Banken zitten hier op dit moment, met alle economische problemen die er al zijn, helemaal niet op te wachten. Het kost een hoop geld en energie om dit in de banksystemen in te voeren. Het is te vergelijken met de ‘licence fee’ die we bij elke buitenlandse transactie per maand moeten afdragen.”
De bankier, met jarenlange ervaring, denkt wel te weten hoe het idee is ontstaan. Er zijn volgens hem immers heel wat bedrijven, bijvoorbeeld kleine toko’s, die wel omzetbelasting afrekenen bij de klant, maar deze vervolgens niet afdragen aan de Belastingdienst. Daar was indertijd ook het project van het kasregistratiesysteem van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) voor bedoeld.
Overigens zouden banken alleen kunnen inhouden en afdragen bij elektronische transacties, niet bij cashbetalingen. Om een idee te krijgen van de complexiteit voor de banken: er zijn verschillende soorten betalingen, te weten online, met debit- en creditcards en prepaidkaarten. Dan zijn er nog standing orders (automatische periodieke overschrijvingen), bijvoorbeeld het betalen van een verzekeringspremie, of afbetaling van een auto.
De bankier: ,,Nu rekent bijvoorbeeld een winkel een bedrag af bij zijn klant, inclusief ob, en moet vervolgens via de eigen administratie deze ob worden afgedragen aan de fiscus. In het geval van het nieuwe plan zouden de banken dit onderscheid op de bankrekening van de winkel moeten herkennen en dan automatisch de ob op een aparte rekening van de bank moeten storten of direct op een rekening van de Belastingdienst. Dit alles moet geautomatiseerd worden.”
De ervaringsdeskundige vervolgt: ,,Hier zitten hele computersystemen achter en dat wordt nogal eens onderschat. Elke automatisering is bloed, zweet en tranen. De programmatuur voor de banksystemen is heel kostbaar, soms net zo duur als het bankgebouw zelf.”
Waar ook niet aan gedacht wordt, is dat de banken op Curaçao opereren op een kleine schaal en dat alles relatief heel kostbaar is. ,,Lokale banken kunnen de meerkosten dan ook weer gaan doorberekenen aan de klanten.”
De bancaire specialist wijst er verder op dat de financiële instellingen niet stilzitten en continu hun systemen moeten aanpassen om mee te kunnen gaan met de moderne en wereldwijde ontwikkelingen. ,,Denk bijvoorbeeld aan nieuwe bankpassen die een zogeheten tapfunctie hebben, waardoor swipen niet meer nodig is. Maar tevens regelgeving die door de Centrale Bank wordt opgelegd, het upgraden van de interne systemen en het mobiel en online bankieren.”
Maar, zo verwacht de geconsulteerde bankier, de verwachting is dat het met de invoering van de nieuwe plannen ook weer niet zo’n vaart zal lopen. Want de wetgeving moet aangepast worden, wat al een heel traject op zich is, en ook de technische voorbereiding zal geruime tijd vergen.
De bankiersvereniging CBA wacht nog even af. Er zal zonder meer een reactie komen wanneer er formeel iets meer bekend is.
Het Antilliaans Dagblad berichtte op 3 mei over de ob-plannen van de aanstaande MFK/PNP-coalitie, waaronder het plan van één uniform tarief van 7 procent. Waarbij de commerciële banken de ‘incasseerders’ worden van de overheid, want bij elke elektronische transactie dient de bank de verschuldigde ob automatisch in te houden en deze direct af te dragen aan de Landskas. Aldus het ‘Regeerakkoord van Landhuis Daniel’ van de aanstaande coalitiepartijen MFK en PNP dat op vrijdag 30 april werd ondertekend. Omdat de banken dan, na een wetswijzing, wettelijk verplicht worden de ob in te houden en af te dragen, bij elke swipe of online betaling, verwacht de aanstaande regering sneller over de ob-opbrengsten (en dus liquiditeiten) te kunnen beschikken en de ‘compliance’ - de mate waarin wordt voldaan aan belastingplicht - te verhogen. Voor de fiscus en in het bijzonder Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) wordt de controle dan een stuk eenvoudiger en effectiever, zo is de redenering.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).