Velen van jullie zullen hebben opgemerkt dat ik niet samen met de andere Statenleden ben ingezworen om plaats te nemen in het Parlement van Curaçao.

Ik heb de ochtend genomen voor mijzelf om in alle stilte en rust te reflecteren en te focussen op mijn rol zoals ik die nu ga invullen binnen de politiek en als politiek leider.rhuggenaath
Vier jaar geleden tijdens de verkiezingen van 2017 heb ik 15.000 persoonlijke stemmen ontvangen. Dit resultaat plaatste mij onmiddellijk op de stoel van de minister-president. De afgelopen vier jaar heb ik samen met mijn kabinet geregeerd ten behoeve van het welzijn van ons Land Curaçao. Dit doe ik nog steeds met trots.
Het is een onvergetelijke ervaring. Eentje waar ik mij niet bij kon indenken wat deze rol voor mij in petto had.
De taak was groot: zorgdragen voor een stabiele regering en een stevige basis leggen waarop gebouwd kan worden aan een welvarend Curaçao voor de toekomst, een plek waar elk individu de ruimte heeft zijn of haar maximale te bereiken. Terugkijkend waren het geen makkelijke jaren.
Tijden het ministerschap komt alles dichterbij. Alles wordt duidelijk in kaart gebracht en je leert je aan te passen aan omstandigheden, evalueert en verandert af en toe van richting om toch het eindstation te bereiken, namelijk een welvarend Curaçao.
Een welvarend Curaçao waarin iedereen gelijk is en meedoet in de maatschappij, zonder enig verschil te maken op basis van waar je bent geboren, opgroeit, woont, welke scholen je bezoekt of wie je kent. Een Curaçao waar er gelijke kansen bestaan voor iedereen en eenieder zo succesvol en gelukkig mag zijn als zij of hij wil.
Een Curaçao waarbinnen iedereen een bijdrage kan leveren aan de opbouw van Curaçao en samen één geheel vormt. #united
‘Fast forward’ naar 2020. Een jaar dat veelbelovend begon op het gebied van groei voor ons land, maar helaas deed Covid-19 zijn intrede. Dit heeft zeker niet meegeholpen aan de groei van onze mensen en Curaçao. Alle uitdagingen waarmee wij mee te maken hadden werden extra belicht en we stortten ons per direct op crisisbeleid. Alles werd als het ware stopgezet. Alles draaide om covid en de gevolgen hiervan voor ons land.
Genomen beslissingen wonnen niet altijd de schoonheidsprijs. Het waren niet altijd de meest populaire. Alle beslissingen werden genomen na raadplegingen met collegaministers, experts en stakeholders.
Alle besluiten waren dan ook weloverwogen en sterk onderbouwd en werden allemaal geleid door één gedachte: het welzijn van onze mensen en land.
2020 in het algemeen dus een jaar met vele uitdagingen, tegenslag, maar aan de andere kant ook een jaar van reflectie. Dit geldt ook voor mij.
19 Maart 2021: als volk zijn wij allemaal naar de stembus gegaan en hebben onze stem kunnen uitbrengen. Het moment waarbij ik kon worden beoordeeld over mijn regeerperiode en als eindresultaat had dat 8.500 personen op mij hebben gestemd.
Een beetje een bittere pil. Ik heb mijn welgemeende felicitaties uitgebracht aan de winnende partijen en besloot dat ik dit moment zou gebruiken om keihard te kijken naar mijn prestaties. Dit heb ik gedaan door in gesprek te gaan met personen die dicht bij mij staan, maar ook buiten mijn cirkel.
Het verkiezingsresultaat gecombineerd met zelfreflectie en feedback van anderen hebben mij doen nadenken over ‘Hoe ik mijn land en bevolking beter kan dienen’ en ook ‘Hoe ik mijn bijdrage kan blijven leveren aan de groei en toekomst van Curaçao’.
In 2017 toen ik als zijnde No 1 op de lijst van PAR werd geplaatst kwam dat met één doel: een frisse wind brengen in de partij en politiek landschap van Curaçao. Dynamiek was een van de kernwoorden (#onthemove). Een leiderschap gebaseerd op harmonie en eensgezindheid. (#huntu)
Met dit als insteek om zodoende stappen te zetten richting de toekomst en PAR neer te zetten als een partij met vooruitstrevende leiders die inspelen op de veranderingen van de maatschappij, streven naar excellentie en groei van ons land Curaçao.
Dit zeker om voor de komende 25 jaar én een belangrijke rol te spelen in onze samenleving én bij te dragen aan het welzijn voor de volgende generaties.
Ik zit dan niet op een stoel van het Parlement van Curaçao, om juist al genoemde doelen te kunnen verwezenlijken en een bijdrage te kunnen blijven leveren.
Ik dank u voor uw begrip en steun.

Eugene Rhuggenaath,
Demissionair premier van Curaçao


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.