Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode door zowel de leerlingen, scholen en schoolbesturen als het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE), zijn gisteren 1.903 examenkandidaten - 302 minder dan in 2019 - begonnen aan het centraal eindexamen vsbo, havo en vwo.

eindexamen2Gisteren begon voor 444 havo- en 149 vwo-examenkandidaten de periode van het centraal eindexamen voor het voortgezet onderwijs. Voor het vsbo beginnen de examens morgen voor 1.310 examenkandidaten, waarvan 348 vsbo-pbl-, 400 vsbo-pkl- en 562 vsbo-tkl-examenkandidaten, terwijl het centraal praktijkexamen voor pbl en pkl al op 21 april is begonnen.
Op Curaçao buigen de examenkandidaten zich gedurende ruim drie weken over examens die bepalen of ze het vsbo, havo of vwo met succes zullen afronden. Velen zullen na hun succes een opleiding in een passend vervolgonderwijs gaan volgen, lokaal of elders. Het grootste aantal scholieren komt van het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo). Dit jaar is het de 17e keer dat het centraal eindexamen op het niveau van vsbo worden afgenomen. Binnen het vsbo wordt onderscheid gemaakt tussen drie leerwegen: pbl (praktisch beroepsgerichte leerweg, pkl (praktisch kadergerichte leerweg) en tkl (theoretisch kadergerichte leerweg).
Vanwege de coronapandemie was er in 2020 geen centraal examen. Daarom wordt hierbij een vergelijking gedaan met het jaar 2019. De grootste groep kandidaten doet centraal eindexamen in de tkl, namelijk 562, 158 minder dan 2019, wat een forse afname is. Voor pkl is dat 400, 31 minder ten opzichte van het jaar 2019 en voor pbl 348, 13 meer ten opzichte van 2019. In totaal nemen er 14 vsbo-scholen op Curaçao deel aan het eindexamen. Ten opzichte van het jaar 2019 is het aantal havo-examenkandidaten dat dit jaar centraal eindexamen doet op Curaçao veel lager, namelijk 444 ten opzichte van 560 in 2019. Voor vwo zijn er 149 examenkandidaten, wat 100 minder is dan in 2019. Het totaalaantal deelnemende havo- en vwo-scholen is zeven op havoniveau en zes op vwo-niveau.


Leerlingen trappen af met Nederlands
Voor havo en vwo zijn gisteren de eerste tijdvakexamens met het centraal eindexamen Nederlands begonnen. Vsbo-tkl begint morgen met het centraal eindexamen administratie & commercie, hospitality, techniek algemeen en zorg & welzijn. De examenperiode wat betreft het eerste tijdvak wordt voor het vsbo op dinsdag 1 juni afgesloten met het centraal eindexamen Spaans voor zowel de leerwegen pbl en pkl als voor tkl. Voor havo en vwo eindigt de examenperiode voor het eerste tijdvak op maandag 31 mei met respectievelijk het centraal eindexamen scheikunde en bedrijfseconomie en management & organisatie.
Het tweede tijdvak, of het herexamen, voor de centrale praktijkexamens vsbo vindt plaats in de periode van 14 tot en met 23 juni. Voor de centraal schriftelijke examens vsbo, havo en vwo vindt het tweede tijdvak in de periode van 14 tot en met 25 juni plaats. En dit jaar is het derde tijdvak eerder dan normaal, namelijk van 5 tot en met 9 juli.
Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de normering van de examens. Dit vindt plaats op grond van een wetenschappelijke methode. De normen van de eerste tijdvakexamens worden voor alle schooltypen op uiterlijk donderdag 10 juni aan de scholen bekendgemaakt. En de normen van het tweede en derde tijdvak worden op respectievelijk 2 en 15 juli bekendgemaakt.
Voor reacties op en opmerkingen over de examens heeft het ETE een examenlijn geïnstalleerd. De examenlijn is per vakcluster ingedeeld en is bedoeld voor de scholen en kandidaten en andere belanghebbenden. Via de examenlijn kunnen problemen en op- en aanmerkingen in en rond de examens worden gemeld. Ook kunnen algemene reacties op het examen gemeld worden. De ETE-examenlijn registreert en ordent de meldingen per vakcluster, die vervolgens door de ETE-toetsdeskundigen zorgvuldig afgehandeld worden. Afhankelijk van de aard van de meldingen geschiedt de afhandeling direct tijdens of na de examenperiode. De examenlijn is in de examenperiode bereikbaar via het algemene nummer 4343710 of 4343737 en ook via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het ETE, de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, is verantwoordelijk voor onder andere de constructie, vertaling, productie, distributie en normering van het Centraal Eindexamen Voortgezet Onderwijs. In totaal produceert het ETE 116 vsbo-examens per jaar (eerste en tweede tijdvak) en 28 havo- en vwo- (eerste en tweede tijdvak) examens. De examenproductie vangt ruim 1,5 jaar van tevoren aan. De examens die van Nederland afkomstig zijn, zijn vooral de havo- en vwo-examens. Van een aantal vmbo-gl-tl (vsbo tkl) examens afkomstig van Nederland vindt er vooraf een screening plaats wat betreft toepasselijke context.
Ondanks de onafhankelijke positie van de andere landen in het Koninkrijk is er met Nederland en Sint Maarten wel nog een samenwerking op het gebied van het centraal eindexamen. Zowel voor Bonaire en Sint Eustatius als voor Sint Maarten levert het ETE sinds 10-10-‘10 op basis van een dienstverleningsovereenkomst nog een aantal centrale eindexamens voortgezet onderwijs aan. Voor Bonaire en Sint Eustatius neemt geleidelijk aan het aantal examens af in verband met de invoering van de Nederlandse onderwijswetgeving op de BES-eilanden. Ook is dit jaar het examen aardrijkskunde havo en vwo op basis van een gezamenlijke constructie door de vier landen binnen het Koninkrijk tot stand gekomen. Verder worden ook Papiamentstalige vertalingen gemaakt voor Skaih (enige school met instructietaal Papiaments) voor pbl, pkl en tkl van een aantal lokale examens en bepaalde examens uit Nederland. Voor Sint Maarten maakt het ETE voor pbl en pkl Engelse vertalingen van een aantal lokale examens.
Op de website van het ETE kunnen oude examens en correctievoorschriften geraadpleegd worden. Ook kunnen vanaf dit jaar de correctievoorschriften van het eerste tijdvak examens ontwikkeld door ETE na afname gedownload worden van de ETE-website.
www.ete.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).