Nieuwe coalitie: Bank incasseert bij elke transactie en draagt af

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van invoering van de abb wordt afgezien en de Landsverordening omzetbelasting wordt aangepast, waardoor er straks nog maar één uniform tarief ob bestaat: 7 procent.

obtariefHet basistarief, nu nog 6 procent, gaat daarmee omhoog. Maar de schakels zullen moeten verdwijnen, zo leest het Antilliaans Dagblad in het Regeerakkoord 2021-2025. Dat gaat bijvoorbeeld ook gelden voor de benzineprijs aan de pomp, die nu door opstapeling van ob hoger is, maar in de toekomst door de verkoper mag worden verrekend met de eerste schakel waardoor de consument minder betaalt.
Belangrijk is ook dat de commerciële banken de incasseerders worden van de overheid, want bij elke elektronische transactie dient de bank de verschuldigde ob automatisch in te houden en deze direct af te dragen aan de Landskas. Dit staat in het ‘Regeerakkoord van Landhuis Daniel’ van de aanstaande coalitiepartijen MFK en PNP. Het werd op vrijdag 30 april ondertekend.
De partijen zijn het erover eens dat het Curaçaose belastingstelsel eenvoudiger moet en dat er een verdere verschuiving moet komen van de directe belastingen (loonbelasting) naar indirecte belasting (ob). Het begrip ‘abb’ (algemene bestedingsbelasting), zoals het demissionaire kabinet-Ruggenaath voornemens was te introduceren in plaats van de ob, komt in het regeerakkoord niet voor.

Met meer indirecte belasting verwacht de nieuwe regering van beoogd premier Gilmar Pisas (MFK) beter in staat te zijn het zwarte en grijze circuit ertoe te dwingen ook bij te dragen aan de algemene middelen.
Voor import van goederen blijft overigens een tarief van 9 procent bestaan, terwijl de mogelijkheid om 4,5 procent te verrekenen komt te vervallen. In plaats daarvan verdwijnt een schakel van 7 procent door de mogelijkheid van het aftrekrecht door de wederverkoper.
Voor verzekeraars, restaurants (horeca) en luxeartikelen geldt - als het aan de nieuwe coalitie ligt - straks niet meer 9 procent, maar wordt deze 7 procent. Net als op alle andere lokale aankopen van goederen of diensten. Ook voor verblijf in een hotel of de huur van een (vakantie)appartement is het tarief 7 procent.
Benzine wordt goedkoper, omdat één schakel verdwijnt. Nu nog wordt ob geheven als pomphouders afnemen van Curoil en vervolgens opnieuw bij de verkoop aan de consument (momenteel twee keer 6 procent). Het eerste mag in de toekomst worden teruggevorderd, waardoor er nog slechts 7 procent dient te worden betaald.
Het regeerakkoord van MFK en PNP bevat verschillende rekenvoorbeelden waaruit moet blijken dat de consument straks minder moet afrekenen. Omdat de banken wettelijk verplicht worden de ob in te houden en af te dragen, bij elke swipe of online betaling, verwacht de aanstaande regering sneller over de ob-opbrengsten (en dus liquiditeiten) te kunnen beschikken en de ‘compliance’ (de mate waarin wordt voldaan aan belastingplicht) te verhogen.
Voor de fiscus en in het bijzonder Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) wordt de controle een stuk eenvoudiger en effectiever. Verder is het de verwachting dat concurrentievervalsing, door het afschaffen van de diverse schakels, wordt tegengegaan. De coalitie wil verder heffing van ob bij casino’s, maar ‘tax & duty free winkelen’ voor toeristen.
Vrijgesteld van ob blijven of worden producten in de ‘makutu básiko’ (basisbehoeften wat betreft levensmiddelen), maar verder ook sportartikelen, schoolboeken en medicijnen die door de arts worden voorgeschreven. Om deze veranderingen door te voeren zal de Landverordening omzetbelasting 1999 moeten worden gewijzigd en door de nieuwe Staten, die op 11 mei aantreden, aangenomen. Het 82 pagina’s tellende regeerakkoord zegt niets over de te verwachten budgettaire gevolgen; meer- of minderopbrengsten voor de staatskas.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).