‘Het beleggingsbeleid is regelmatig onderdeel van externe review’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het beleggingsbeleid van de CBCS is natuurlijk een interessant en belangrijk onderwerp, maar er is op dit moment geen enkele urgentie.”

cbcsDit laat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) weten in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van Statenvragen van het MFK-lid Charles Cooper aan demissionair minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) over het beweerde voornemen van de CBCS om een deel van de goudvoorraad te verkopen.
,,Het beleggingsbeleid is regelmatig onderdeel van externe review om ervoor te zorgen dat het reserve-management van de CBCS state of the art blijft. Dit is een continu proces”, verklaart de afdeling communicatie van de Centrale Bank in Scharloo.
Meer zegt de CBCS er in dit stadium niet over, hoewel deze krant intussen een hele reeks vragen stelde (zie elders op deze pagina), want - zo redeneert de Centrale Bank - de vragen zijn gesteld aan de demissionair bewindsman van Financiën ‘middels een officiële brief’.
,,De minister zal conform de landsverordening deze vragen beantwoorden. Wij achten het daarom niet gepast dat de CBCS, vooruitlopend op zijn antwoorden, deze vragen via de media gaat beantwoorden.” Aldus de korte verklaring tegenover de redactie.
Daarmee koopt de CBCS tijd, want in zijn beantwoording op de Statenvragen zal minister Gijsbertha ongetwijfeld op zijn beurt inlichtingen opvragen van de Centrale Bank.
In zijn vragen wekt MFK-parlementariër Cooper de indruk dat hij informatie heeft waaruit zou blijken dat de CBCS op instructie van de raad van commissarissen (RvC) het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft benaderd in verband met een advies over hoe het beste de goudvoorraad (of - en dat ligt veel meer voor de hand - een deel ervan) verkocht kan worden.
Volgens de meest recente, voor het publiek beschikbare gegevens, namelijk de Verkorte Balans per eind februari 2021, bedraagt de waarde van de goudvoorraad van Curaçao en Sint Maarten 1.311,5 miljoen gulden (iets meer dan 1,3 miljard).

Maar dat de waarde fluctueert, en soms sterk, bewijst dezelfde balans. Want in één maand tijd was de waarde met 91 miljoen gezakt vergeleken met eind januari 2021. Ook in januari was sprake van een daling ten opzichte van december 2020.
De recentelijk hoogste stand van de waarde werd medio vorig jaar, ultimo juli 2020, bereikt met 1.478,6 miljoen op de balans van de CBCS. De uitleg toen was dat de aanhoudende stijging van de marktwaarde van goud wordt veroorzaakt door de sterke verslechtering van de wereldeconomie als gevolg van de coronaviruspandemie en geopolitieke spanningen; de vraag naar goud neemt dan toe, aangezien het als een ‘veilige haven’ wordt beschouwd tijdens turbulente economische omstandigheden.

Gulden gekoppeld aan dollar
In zijn brief geeft Cooper - thans Statenlid, maar genoemd als toekomstig minister in het te vormen kabinet-Pisas (MFK-PNP) - aan dat de Nederlands-Antilliaanse gulden sinds 1971 op basis van de goud- en deviezenvoorraad met een vaste koers gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar.
Het feit dat Cooper, als prominent lid van de te vormen nieuwe coalitie, deze vragen stelt en zijn ongerustheid erover uitspreekt mede in verband met de stabiliteit van de gulden, geeft aan dat de toekomstige regering zich verre wenst te houden van de verkoop van ‘het tafelzilver’.
Dat is voor velen een geruststellende gedachte in een tijd dat de Curaçaose overheid - naast de liquiditeitssteun van Nederland die daar voorwaarden aan verbindt - naarstig op zoek is naar geldmiddelen. Daarbij werd gesteld dat Curaçao genoeg geld heeft, waarbij onder meer werd verwezen naar reserves en het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).

Aanvullende vragen
Het Antilliaans Dagblad stelde de Centrale Bank CBCS naar aanleiding van het beknopte antwoord enkele aanvullende vragen:

  • Kan de CBCS bevestigen dat er (weer) een IMF-missie is? De hoeveelste is dit in korte tijd?
  • En kan de CBCS bevestigen dat er in het kader van deze IMF-missie werd/wordt nagedacht over de wijziging van het beleggingsbeleid en een mogelijke gedeeltelijke verkoop van de goudvoorraad?
  • Is er ooit - in de afgelopen 50 jaar - iets van de goudvoorraad verkocht?
  • En, kan de CBCS (in algemene) iets zeggen over de voor- en nadelen van de verkoop van (een deel van) de goudvoorraad? Met betrekking tot de waardering van de NAf (gulden), maar ook welk mogelijk signaal hiervan uitgaat en het effect voor het vertrouwen?
  • Mocht het zover komen dat een deel van de goudvoorraad wordt verkocht, wie beslist daarover? De raad van bestuur (RvB), de raad van commissarissen (RvC) en/of de vermogensgerechtigden/landen (ieder apart of altijd in unanimiteit)?

De CBCS laat weten hier spoedig op terug te komen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).