April 2021 wordt vergeleken met omzet april 2019

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werkgevers die eerder een loonsubsidie in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvingen, worden deze dagen benaderd of opgeroepen met de vraag of zij ook voor april 2021 hiervan gebruik (willen/kunnen) maken. De Curaçaose NOW bestaat nu precies één jaar.

nowOm in aanmerking te komen, dient een bedrijf een minimale omzetdaling van 25 procent te verwachten. Tot nu toe gold 25 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Maar vanaf april 2021 geldt voor het eerst de omzet van die maand in 2019 - het pre-coronajaar - als referentie. Dus april 2021 vergeleken met de maand april 2019.
Als gevolg van Covid-19 en ook van de door de overheid afgekondigde restrictieve maatregelen zijn er veel bedrijven die kampen met omzetderving, en die door geleden verliezen moeten overgaan tot ontslag van werknemers, en zelfs in faillissementsgevaar komen. Zo meldt de regering op de website Fondo di Sosten.
De NOW stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen of (veel) minder werk is. Dit gebeurt in de vorm van een tegemoetkoming - geen lening - die in verhouding staat tot de omzetdaling.
Kerneffecten zijn, zo is het tenminste bedoeld, behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid en het voorkomen van bedrijfsfaillissementen. ,,Het is alleen mogelijk om een aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen als het bedrijf operationeel is ofwel actief is op de markt”, aldus het Steunfonds.
Er gelden ook andere voorwaarden, waaronder: ,,Bedrijven dienen vóór aanvraag hun aangiftes omzetbelasting (ob), loonbelasting (lb) en sociale premies in te dienen en de betaling te verrichten. Anders komen ze NIET (kapitalen van de overheid, red.) in aanmerking voor loonsubsidie.”
De belasting en sociale premies moeten ‘gewoon afgedragen’ worden door de werkgever. Betaling - of een betalingsregeling - is een voorwaarde voor een mogelijke bijdrage in een volgende periode. In de NOW zit ook een tegemoetkoming voor de werkgeversbijdrage aov/aww. ,,De vrijstelling van afdracht werkgeversbijdrage aov/aww als onderdeel van de ‘Alivio 1’-maatregelen vervalt daarmee”, legt het Steunfonds uit.

Ook werknemers leveren bij NOW hun aandeel. Vanaf mei 2020 moeten bedrijven die loonsubsidie ontvangen afspraken maken met hun werknemers - met ‘wederzijds goedvinden’ - over een bijdrage van 20 procent aan de brutoloonsom waarover loonsubsidie wordt betaald; dit is de totale brutoloonsom maal de verwachte omzetdaling waarop de aanvraag is gebaseerd.
,,En de bijdrage mag plaatsvinden in de vorm van tijdelijke bruto loonsverlaging (waarbij arbeidstijdverkorting kan worden toegepast), met een minimum van het minimumloon (1.667 gulden per maand) voor fulltime vaste werknemers, maar ook door het laten vervallen van vakantiedagen of andere emolumenten.” De bijdrage van werknemers moet gedaan worden voor de periode waarvoor de loonsubsidie wordt ontvangen.
Op de vraag van deze krant aan de minister van Economische Ontwikkeling (MEO) hoeveel er in de afgelopen twaalf maanden aan NOW is uitgekeerd, werd nog geen antwoord ontvangen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).