Spaartegoeden en deposito’s passeren grens 7 miljard

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Terwijl de covidpandemie nog altijd voortwoekert, waren voor wat betreft coronajaar 2020 in de financiële sector alle ogen gericht op de prestaties van de grootste bankgroep van de Dutch Caribbean: MCB Groep, die dit jaar haar 105e verjaardag zal vieren. Ondanks een flinke daling heeft MCB het crisisjaar afgesloten met een winst van 83,4 miljoen (was 147,5 miljoen over 2019).

F01 MCB Chicu Michael en MahadeoElders in deze editie staan de jaarcijfers gepubliceerd. Dat het een financieel zeer lastig jaar was, blijkt onder meer uit de afname van de netto rente-inkomsten tot 271,7 miljoen (was 301,8 miljoen). Ook de netto-inkomsten uit fees en commissies vielen terug tot 109,6 miljoen (was 143,6 miljoen). En terwijl tevens de opbrengsten uit buitenlandse transacties met 11,2 miljoen daalden tot 41,3 miljoen, vertoonden de overige operationele inkomsten met 16 miljoen juist een meevaller.

Zo blijkt uit de jaarrekening van het bankbedrijf, dat geleid wordt door Lionel ‘Chicu’ Capriles II als ceo en voorzitter van de raad van bestuur, samen met de statutair bestuurders Mahadeo Sebarath en Michael de Sola.

MCB Groep, die bestaat uit vijftien vennootschappen, heeft in het voorbije boekjaar ook duidelijk gekort op de uitgaven, waarbij de personeelskosten direct in het oog springen: deze zijn teruggebracht tot 146,5 miljoen (tegenover nog 207,7 miljoen een jaar eerder). Daar staat tegenover dat de verliezen op kredieten met 86,7 miljoen beduidend hoger waren in het covidjaar, vergeleken met de 7,4 miljoen in 2019.

Over de afname met 61 miljoen (30 procent) van de ‘Salarissen en andere personeelskosten’ zegt de directie dat dit door drie factoren werd beïnvloed. De salarissen en directe voordelen daalden met 12 miljoen; de voorziening voor premies ziektekosten na pensionering met maar liefst 64 miljoen; en er was een toename van de kosten van een regeling voor vervroegde pensionering met 20 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan waren de wijziging van de ziektekostenregeling en de vervroegde pensionering van verscheidene werknemers in 2020.

Dit leidde al met al tot een resultaat vóór winstbelasting van 97,6 miljoen; dat is 75,4 miljoen minder dan over de periode twaalf maanden eerder. Na afrekening met de fiscus (14,2 miljoen aan winstbelasting tegen nog 25,5 miljoen het jaar daarvoor) bleef er onderaan de streep een nettoresultaat over van 83,4 miljoen.

Wat aan de jaarcijfers voorts vooral opvalt is de verdere (aanzienlijke) stijging van de spaargelden en deposito’s die MCB voor klanten beheert: de grens van 7 miljard werd gepasseerd en kwam om precies te zijn op 7.008,2 miljoen. Dat was nog 6,6 miljard per 31 december 2019. Van die 7 miljard gaat het om 2,7 miljard van bedrijven en hetzelfde bedrag van particuliere rekeninghouders.

Aan de andere kant van de balans groeide de leningenportefeuille ook, maar niet zo sterk. Ultimo 2020 had MCB voor 4,3 miljard aan kredieten uitstaan (dat was 4,2 miljard per eind 2019). De leningen aan ondernemingen liepen zelfs iets terug, terwijl individuele klanten en de publieke sector meer leningen aangingen.
De MCB-activa uitgedrukt als balanstotaal overschreed de grens van 8 miljard en kwam per 31 december jongstleden uit op 8.253,8 miljoen, tegenover 7.862,8 miljoen eind 2019. Het eigen vermogen steeg met 94,2 miljoen en kwam uit op nagenoeg 1 miljard aan ‘equity’ (999,9 miljoen).


Voor '147 Werknemers minder bij MCB' en meer berichten: neem een online abonnement.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).