Gaat het om de verhoging of de verlaging?

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het doel van de Landsverordeningen geldelijke voorziening Staten en ministers lijkt onduidelijk te zijn. Dat valt af te leiden uit het Statendebat gisteren in de centrale commissie.

parlement staten curacaoWant wat wordt er in deze wetten geregeld? Gaat het om een verhoging naar schaal 18, gelijk aan de hoogste ambtenaar de Secretaris-Generaal (SG), of gaat het om de toegepaste korting om in aanmerking te komen voor de derde tranche liquiditeitssteun uit Nederland?

De Landsverordeningen regelen namelijk enerzijds dat er ‘eindelijk’ na 10-10-‘10 de bezoldiging van Statenleden en ministers wettelijk wordt vastgelegd, met daarbij ook onder andere de pensioen-, overbruggings en weduwen- en wezenregeling. Anderzijds is er ook in deze wetgeving opgenomen de vereiste salariskorting die verband houdt met de financiële steun vanuit Nederland.

De coalitie (alleen PAR was aanwezig bij het debat) verwijt de oppositie dat er jarenlang niets is gedaan aan het wettelijk regelen van de salarissen, maar dat er indertijd wel een nieuwe salarisschaal (18) en hoogste ambtenarenfunctie van Secretaris-Generaal (SG) is ingevoerd. Deze SG verdient meer dan Statenleden en ministers en dat is nu in de wet rechtgetrokken. Daarnaast voert de PAR aan dat de salariskorting in verband met de liquiditeitssteun essentieel is omdat er anders geen geld meer komt uit Nederland en het eiland in een nog grotere financiële crisis belandt. Deze salariskorting geldt in elk geval tot medio 2023 en kan alleen teruggedraaid worden als de Landsbegroting dit toelaat. Stephen Walroud (PAR): ,,Met de behandeling van deze wetten geven we in elk geval een signaal af aan Den Haag dat we de salariskorting als tranchevoorwaarde serieus nemen. Zonder de liquiditeitssteun hadden we ons hoofd niet boven water kunnen houden. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en ons aan de afspraken houden. Tegelijkertijd moeten we van het beeld af dat wij proberen ons salaris te verhogen.”

De oppositiepartij MFK stelt daartegenover dat er, gezien de crisis, ook voor gekozen had kunnen worden om het salaris van de SG naar beneden aan te passen of de functie van SG te laten vallen. ,,Dan wordt in elk geval niet de indruk gewekt dat ministers en Statenleden hun salaris verhogen”, aldus Charles Cooper (MFK). Waar het gaat om de voorwaarden voor liquiditeitssteun geeft hij aan al direct meegewerkt te hebben aan een verlaging van het salaris. ,,We hebben netto 2.000 gulden per maand ingeleverd vanaf juni 2020, maar niet omdat Nederland dit eist. Dat hebben we gedaan uit solidariteit en ik ga hier dus niet in mee om naar de pijpen van Nederland te dansen.” Cooper vindt dat de wetten terug moeten naar de tekentafel. Besloten wordt om van de Statenvergadering een voorlopig verslag te maken.

De oppositie noemt het lafhartig dat de MAN de vergadering niet heeft bijgewoond en dus als coalitiegenoot niet doorzet op de ingeslagen weg. Coalitiegenoot PAR doet een dringende oproep toch in de Staten te komen en stelt in een officieel persbericht: ,,We kunnen Curaçao niet in een financieel gat laten vallen omdat de verkiezingen anders hebben uitgewezen.”

Het verzoek van de MAN was de vergadering te cancelen. ,,Geen sprake van”, aldus voorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) gisteren in de Staten. ,,Het is niet aan een partij om dit vooraf te verzoeken. Laat de Statenvergadering maar doorgaan en dan zien we ter plekke wel of er quorum is en wat de partijen erover te zeggen hebben in het debat.” Er was een quorum dus de vergadering ging door.

Het argument van de MAN luidde: ,,Er moet ruimte gegeven worden aan de nieuwe Staten die op 11 mei aantreden om de juridische positie van de Statenleden en ministers te regelen. Omdat de Raad van Advies (RvA) en ook Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) aangeven dat de Landsverordeningen grote gevolgen hebben, zou dit een beter besluit zijn. De nieuwe regering moet ook een eigen beleid gaan bepalen met betrekking tot de coronapandemie. Daarover is de huidige regering tot bepaalde afspraken gekomen met Nederland, waaronder 25 procent inkorten op het salaris van Statenleden en ministers. Dit is in juni 2020 ingegaan en moet nu nog worden vastgesteld in wetgeving. De regering heeft besloten in de wetgeving direct een correctie toe te passen met betrekking tot ambtenaren die meer verdienen dan Statenleden en ministers. Gezien de maatschappelijke discussie die dit oplevert en de uitlatingen van de nieuwe partijen die gewonnen hebben dat zij de financiële problemen anders willen aanpakken en het Landspakket en de voorwaarden willen heronderhandelen met Nederland, wil de MAN dit respecteren en deze beslissingen aan de nieuwe partijen overlaten. Dat is gezien de verkiezingsuitslag ook de wens van de bevolking.”

De PAR wijst de partij op een brief van Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA) van 26 maart aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarin wordt gesteld dat Curaçao aan bepaalde voorwaarden van de derde tranche liquiditeitssteun nog niet heeft voldaan. Het gaat om genoemde 25 procent salariskorting, om de landsverordening maximering arbeidsvoorwaarden topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector (Walroud noemt dit in de Statenvergadering de eerdaags te noemen ‘Pik-Pisas-norm’) en om de 12,5 procent korting op het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en functionarissen in overheids-nv’s en -stichtingen.

Ook stuurde premier Eugene Rhuggenaath (PAR) een brief naar de Staten waarin gewezen wordt op het gevaar van de ‘penibele liquiditeitssituatie’ die vanaf eind mei intreedt als de wetten niet aangenomen worden en steun vanuit Nederland uitblijft.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).