Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Informateurs Rutsel Martha en Chester Peterson moeten op 30 maart een tussentijdse rapportage indienen bij de gouverneur over de voortgang van hun informatiewerkzaamheden en hebben tot 6 april de tijd gekregen voor een definitief verslag.
informatieprocesGouverneur Lucille George-Wout heeft op 20, 22 en 23 maart de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de demissionaire minister-president, de minister van Staat, een delegatie van de Sociaal-Economische Raad, een delegatie van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben verworven op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2021, ontvangen en met hen gesproken over de formatie van een nieuw kabinet. Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de gouverneur dinsdag een gesprek gehad met de informateurs en is het tweetal verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheid een kabinet te vormen waarvan de samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag.
Bij de formatie van een nieuwe regering dient rekening te worden gehouden met het feit dat Curaçao voor grote uitdagingen staat, met name ten aanzien van armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, het verbeteren van de gezondheidszorg, de aanpak van criminaliteit en het herstel van de infrastructuur. De verhoudingen in het land zelf en met de overige landen van het Koninkrijk vragen om een heldere koers en een constructieve dialoog. Tevens is van belang dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd, aan stabiliteit en rust in de samenleving, alsmede aan breed gedragen vertrouwen in het bestuur, bijdraagt en gebaseerd is op onderling respect.
Het is om die reden dat de gouverneur Martha en Peterson heeft verzocht om in het licht van het bovenstaande spoedig te onderzoeken welke politieke partijen met één of meer zetels in de Staten bereid zijn een samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op een gemeenschappelijk visie op de aanpak van de uitdagingen waar ons land voor staat. Dit onderzoek zal moeten leiden tot de vorming van een kabinet dat steunt op een brede meerderheid in de Staten van Curaçao en blijk geeft van besef van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curaçao voor staat.
Eerder hebben MFK - de grote winnaar van de Statenverkiezingen - en PNP een bereidwilligheidsverklaring getekend waarmee zij aangeven bereid te zijn samen te werken om een nieuwe regering te vormen. Zo’n regering zou dan rekenen op 13 zetels: negen voor MFK en vier voor PNP. MFK heeft toen meteen aangegeven een nog bredere basis te willen hebben en een andere partij te hebben benaderd om de steun in de Staten te vergroten.
Pisas maakte maandag bekend dat hij Martha en Peterson als informateurs heeft voorgedragen bij de gouverneur. Martha en Peterson zijn geen onbekenden op Curaçao. Martha, jurist van beroep, werd in 1990 door het kabinet-Liberia-Peters III aangesteld als Gevolmachtigd minister in Brussel bij de permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en in 1994 maakte hij zijn entree in de politiek. Hij verscheen toen op de lijst van PNP en werd in 1998 benoemd als minister van Justitie van de Nederlandse Antillen in het kabinet-Römer. Hij bleef in dezelfde functie aan tijdens het kabinet-Pourier III. Zowel Martha als Peterson - die raadsman is van beroep - hebben MFK - ook toen voormalig leider Gerrit Schotte er de scepter zwaaide - in het verleden verschillende malen bijgestaan bij juridische geschillen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.