Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Financiën is door Hospital Nobo Otrobanda (HNO) Transitie en Exploitatie nv (HNO T&E) verzocht om de personeelskosten van arts-assistenten in het tegenwoordige Curaçao Medical Center (CMC) apart te financieren.
artsassistentDe Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) kan zich niet goed vinden in dit voorstel, zo blijkt uit een augustus 2020 opgesteld deelrapport met een second opinion en een sensitiviteitsanalyse van de business case HNO. De rapportage is onlangs in handen gekomen van deze krant.
Soab merkt op dat in het voormalige ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) de kosten van arts-assistenten ook apart werden bekostigd, maar nu is er mogelijk sprake van dubbele betaling. Want de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een opslag opgenomen in de tarieven voor de betaling van arts-assistenten die werken bij de vrijgevestigde specialisten. Bovendien worden de praktijkkosten van medisch specialisten in loondienst voor 100 procent bekostigd en wordt daarnaast de niet-SVB gerelateerde productie van specialisten in loondienst bij de particuliere verzekeraars gedeclareerd. Er is dus sprake van overcompensatie van de praktijkkosten, aldus Soab. Daarom stelt het instituut voor om de arts-assistenten werkzaam bij de vrijgevestigde specialisten zelf te laten betalen. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de SVB. De arts-assistenten die bij de medici in loondienst werkzaam zijn kunnen door HNO T&E zelf betaald worden.
Soab geeft dus in overweging om met de in het CMC toegelaten (vrijgevestigde) specialisten afspraken te maken, zodat doorbelasting van de kosten op korte termijn - Soab stelt 2021 voor - kan plaatsvinden. ,,Het lijkt ons plausibel om de kosten van de arts-assistenten naar rato te laten dragen door de vrijgevestigde specialisten die van de werkzaamheden van deze arts-assistenten profiteren. Klinische werkzaamheden van deze arts-assistenten worden door de vrijgevestigde specialisten in ieder geval bij de SVB gedeclareerd”, zo staat in het rapport. Ten aanzien van de specialisten in loondienst stelt Soab: ,,Het lijkt plausibel indien HNO T&E naar rato de personeelskosten van arts-assistenten draagt in plaats van het Land te verzoeken om de personeelskosten van arts-assistenten separaat te financieren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).