SER: Verlaging van kosten voor vuilstort niet ver genoeg

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt het op zich geen slecht idee van de partij MFK om de wetgeving aan te passen en het tarief voor het achterlaten van afval op de verwerkingsinrichtingen bij Malpais en Koraal Specht te verlagen, dan wel vrijstelling te verlenen, en de boete bij illegale stortingen te verhogen.
afvalstorterMaar het adviesorgaan zou zelfs nog een stap verder willen gaan en geeft de initiatiefnemers in overweging om de vuilstorter door Selikor te laten vergoeden. SER: ,,Wellicht kost het de gemeenschap minder geld wanneer er voor het opruimen van vuil betaald wordt, dan wanneer Selikor deze kosten op zich moet nemen. De SER acht het alleszins de moeite waard om deze mogelijkheid nader te onderzoeken. Hierbij zal uiteraard moeten worden gekeken naar de financiële haalbaarheid en de doeltreffendheid van deze eventuele maatregel.”
Het voorstel van de MFK vindt de SER onvoldoende onderbouwd. Zo vraagt het adviesorgaan zich af of er een causaal verband bestaat tussen het verlagen van de heffingsmaatstaf en het tarief, en het voorkomen van illegale vuilstort. De indieners stellen dat deze aanpassingen ertoe moeten leiden dat er minder afval illegaal gestort wordt en in plaats daarvan naar de vuilstort- en verwerkingsinrichtingen gebracht wordt.
Door de initiatiefnemers wordt verder gesuggereerd dat er minder afval illegaal gestort wordt als minderbedeelden vrijgesteld worden van de afvalstoffenbelasting voor huisvuil. Deze redenering kan de SER niet volgen. ,,Er wordt - impliciet - een causaal verband gesuggereerd tussen illegale vuilstort en de tarieven bij Selikor voor het wegbrengen van huishoudelijk afval. Dit causale verband wordt echter niet aangetoond. Statistieken en cijfers ontbreken.” Verder wijst het adviesorgaan erop dat minderbedeelden vrijgesteld kunnen worden voor de afvalstoffenbelasting en dat daarnaast is gebleken dat 40 procent deze belasting niet eens betaalt.
Behalve dat cijfers ontbreken in het voorstel van de MFK worden de verwachte effecten van de wijzigingen evenmin toegelicht en onderbouwd. Het adviesorgaan vraagt zich af of met het voorstel het brede probleem van illegale vuilstort in voldoende mate duurzaam wordt aangepakt. ,,Het probleem van illegale vuilstort heeft immers vele oorzaken”, aldus de SER. Daarom wordt geadviseerd om op basis van een uitgebreide (probleem)analyse - met de oorzaken duidelijk in kaart gebracht - een doeltreffende strategie te kiezen. De centrale vraagstelling moet niet alleen gaan over ‘wie vervuilt’, maar ook over het ‘waarom’ van de vervuiling. ,,Lessons learned en best practices ten aanzien van effectieve maatregelen in andere landen kunnen hierbij van dienst zijn”, zo wordt gesuggereerd.
Verder verwijst het instituut naar het jaarverslag van Selikor waaruit blijkt dat particuliere huishoudens gratis afval mogen storten en dat alleen afvaltransportbedrijven en bedrijven die zakendoen in de afvalmarkt stortkosten moeten betalen. ,,Ieder huishouden op Curaçao mag per jaar, naast het wekelijks aanbieden van huishoudelijk afval, kosteloos 1.000 kilo huishoudelijk afval storten”, zo wijst de SER de indieners hierop. Hier is dus geen wijziging van de wet voor nodig. Ook gesorteerd afval, bestemd voor recycling, kan zonder limiet kosteloos worden ingeleverd bij Selikor. Het gaat om afgedankte apparaten zoals koelkasten, tv’s en wasmachines, plastic, glas, autobanden, bouw- en sloopafval (zolang het gescheiden wordt aangeleverd, zoals hout en puin), ijzer, schroot en aluminium. Recyclebaar afval kan afgegeven worden in de zogenaamde drop-off centers. De SER meent wel dat Selikor hier betere informatie over moet verschaffen op de website. Want, zo wordt aangevoerd: ,,Volledige transparantie kan volgens de SER mede ertoe leiden dat gebruikers eerder geneigd zullen zijn om gebruik te maken van de diensten van Selikor.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).