Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De regering heeft sinds april 2020 tot nu toe bijna 26 miljoen gulden uitgegeven aan financiële steun voor individuele ondernemers.

financielesteunIn het ‘Mi negoshi’-project waarbij coaching en steun wordt geboden aan worstelende ondernemers, is tot nu toe ongeveer 400.000 gulden geïnvesteerd en aan de NOW-regeling - waarbij aan bedrijven die meer dan 25 procent verlies hebben geleden financiële steun wordt gegeven voor het behoud van banen - is tot nu toe ruim 28 miljoen gulden uitgegeven.
Deze verschillende vormen van financiële steun die tijdens de coronacrisis in het leven zijn geroepen, blijven voorlopig. Het portaal voor aanvragen voor maart is inmiddels geopend.
Dat hebben Mariëlla Olaria-Maduro van de sector Ondernemingen en Zulaika Mook van de sector Economische Ontwikkeling & Innovatie van het ministerie van Economische Ontwikkeling gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt.
Olaria-Maduro gaf aan dat de aanvragen die door individuele ondernemers zijn ingediend, zijn gestabiliseerd en dat er in februari 1.500 verzoeken zijn ontvangen. Het gaat hierbij nog steeds om ondernemers in de transportsector, musici en verkopers bij kraampjes en booths.
De regelingen voor een overbruggingskrediet die lopen via Korpodeko en Qredits lopen ook nog steeds. Er zijn tot nu toe, zo maakte Olaria-Maduro bekend, 454 verzoeken ontvangen, waarvan 74 zijn goedgekeurd. Olaria-Maduro legde uit dat er in veel gevallen sprake is van een gebrek aan een goede administratie waardoor het bedrijf niet de lening krijgt die het heeft aangevraagd.

De steun die in het project Mi negoshi aan ondernemers wordt geboden, heeft tot nu toe een investering van 400.000 gulden geëist. Het gaat hierbij om coaching en steun aan ondernemers om hun bedrijf in deze moeilijke tijden draaiende te houden. Tot nu toe hebben 384 ondernemers begeleiding gekregen en zijn 310 trajecten afgerond.
Mook lichtte gisteren de NOW-regeling toe en stelde dat het doel altijd was om personeel te behouden, maar dat aan deze vorm van financiële steun wel bepaalde voorwaarden gekoppeld zijn. ,,Voorwaarden waar bedrijven zich elke maand dat een beroep op de NOW-regeling wordt gedaan, moeten houden. Sinds juli 2020 geldt dat het bedrijf 25 procent verlies moet hebben geleden om in aanmerking te komen voor de regeling.” De sectorlijst is sindsdien hetzelfde gebleven: er zijn 23 sectoren die in aanmerking kunnen komen voor de loonsubsidie. De subsidie is 60 procent; van werknemers wordt geëist dat ze zelf ook 20 procent inleveren en de overige 20 procent is voor de rekening van de werkgever.
Van april tot en met december 2020 heeft de regering 23,08 miljoen gulden aan loonsubsidie verleend. Voor januari 2021 is tot nu toe een bedrag van 2,9 miljoen gulden berekend; er zijn toen 419 aanvragen ontvangen, waarvan 275 zijn gehonoreerd. In februari zijn er 378 verzoeken ontvangen, waarvan 245 zijn goedgekeurd en 2,6 miljoen gulden is uitbetaald.
Wat betreft de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn er tot nu toe 396 verzoeken ontvangen, waarvan 378 zijn goedgekeurd. Daarvan zijn 307 uitbetaald, zijn 61 verzoeken in behandeling en zijn 10 aanvragen afgekeurd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).