Kiesregister sloot met 4.248 minder personen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de komende verkiezingen van 19 maart zijn er ruim 4.000 minder stemgerechtigden dan bij de verkiezingen van 18 april 2017. stemgerechtigdenDat constateert de Electorale Raad (ER). Er zijn voor de komende stembusgang exact 116.146 stemgerechtigde personen geteld in het bevolkingsregister. Het gaat om personen die op 22 december 2020 - toen het kiesregister gesloten werd - ingeschreven stonden bij het bevolkingsregister, met de Nederlandse nationaliteit en die op 19 maart 2021 achttien jaar of ouder zijn. In 2017 waren dat er 120.430 (verschil van 4.284 stemgerechtigden en daling van 3,6 procent). De daling is vooral te zien in de groep onder de zestig jaar. ,,Dat vinden we zorgelijk voor de samenleving want het verschil in gemiddelde leeftijd van de kiesgerechtigden tussen 2017 en 2021 is twee jaar, namelijk respectievelijk 50 en 52 jaar”, aldus de ER. De grootste daling is te zien in de leeftijdsgroep 20-24 jaar (21,6 procent), gevolgd door de groep van tussen de 40 en 54 jaar waar in elke categorie van vijf jaar, gemiddeld 14,5 procent weggetrokken is. Er zijn 6.067 personen bij die voor het allereerst mogen stemmen, 3.119 mannen en 2.948 vrouwen. Uit de gegevens blijkt verder dat er circa 9.000 meer vrouwelijke stemgerechtigden zijn dan mannelijke.
Er is door de ER ook naar geboorteland gekeken. Wat daaraan opvalt is dat er bij de meeste geboortelanden in vergelijking met 2017 een daling is te zien in het aantal stemgerechtigden behalve bij personen die geboren zijn in Colombia, Venezuela, India en Haïti. Relatief gezien is de daling van in Bonaire geboren personen het grootst. Het aantal daar geboren stemgerechtigden daalde met 15 procent, gevolgd door Arubanen (7,4 procent). De groep Curaçaoënaars daalde met 3,6 procent en de groep in Nederland geboren stemgerechtigden met 0,6 procent.
Omdat er in de samenleving de perceptie leeft dat Nederlanders zich voor de verkiezingen komen inschrijven op het eiland om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen om daarmee de stemuitslag te beïnvloeden heeft de ER een analyse gemaakt van hoe lang de in Nederland geboren stemgerechtigden ingeschreven staan bij het bevolkingsregister Kranshi. ,,Het aantal personen dat in Nederland geboren is en mee mag doen aan de verkiezingen is 8.190. Hiervan heeft driekwart (75 procent) zich vóór 2016 ingeschreven. Bovendien moet vermeld worden dat een kwart (25 procent) van deze 8.190 personen een op Curaçao geboren vader of moeder heeft”, aldus de ER.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).