Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sociale media meldden deze week dat er beroering zou zijn ontstaan over het verzoek tot massaontslag van Girobank-medewerkers, dit speelt echter niet nu maar is al van enkele maanden terug.

F03 GirobankDe Centrale Bank (CBCS) heeft namelijk al op 5 november 2020 het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) ‘schriftelijk geïnformeerd van het voornemen van collectief ontslag van het personeel van de Girobank’. Zo laat de communicatieafdeling van de Centrale Bank desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad weten.

Sinds het door het gerecht uitspreken van de noodregeling, in december 2013, is de CBCS belast met het bestuur van de Girobank, die grotendeels in private handen is/was, namelijk van IIG Capital in de Verenigde Staten en het algemeen pensioenfonds Curaçao (APC). De Curaçaose overheid heeft een minimaal aandeel in de bank die onder leiding van de bankiers Eric Garcia en Stephen Capella in dusdanige problemen was geraakt dat deze nu wordt ‘afgewikkeld’.

De vakbond Abvo is, alvorens het verzoek tot collectief ontslag te hebben ingediend bij SOAW, ‘op de hoogte gesteld’. Aldus de woordvoerder van de Centrale Bank tegen de redactie van deze krant.

,,De CBCS heeft de sterke voorkeur om in goed overleg met de werknemers tot een minnelijke regeling omtrent de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst te komen. De CBCS is daarom gelijktijdig gestart met het opstellen van een Sociaal Plan om, ondanks de zeer beperkte financiële middelen van Girobank, de medewerkers toch tegemoet te kunnen komen.”

Al vlak voor de jaarwisseling maakte de Centrale Bank in verband met de ‘gecontroleerde afwikkeling’ van Girobank bekend dat er voor het personeel ‘een sociaal plan wordt opgesteld’. Op de vraag deze week van deze krant voor hoeveel medewerkers collectief ontslag is aangevraagd, werd nog geen antwoord ontvangen.

Volgens het Handelregister van de Kamer van Koophandel zijn Cornelis ‘Juni’ Rojer en Rygane Manuel bij Giro de ‘gemachtigden aangewezen door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten’. Voor beantwoording van vragen verwijzen zij naar de CBCS.

De Centrale Bank heeft in samenwerking met de regering-Rhuggenaath een oplossing uitgewerkt en vastgelegd in een overeenkomst die is ondertekend door de CBCS, het Land Curaçao en een nieuwe - door het Land - opgerichte vennootschap genaamd GI-RO Settlement Holding nv.

Deze GI-RO Settlement Holding is speciaal opgericht om de uitstaande leningen van Girobank te beheren en te innen en de opbrengsten daaruit te gebruiken voor uitbetalingen aan de deposanten. Directeur van GI-RO Settlement is Thomas Domhoff.

Intussen wordt voortgegaan met de afbouw van de activiteiten van Girobank. Geleidelijk zullen de filialen worden gesloten en zullen de ATM-geldautomaten buiten werking worden gesteld. ,,Een sluiting of buiten werking stelling zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt”, kondigde de CBCS twee maanden geleden aan.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.