Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De abb (algemene bestedingsbelasting) die in de plaats moet komen van de huidige ob (omzetbelasting) wordt wederom uitgesteld. Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) mikt nu op ‘de tweede helft van 2021’, maar dan zitten er nieuwe Staten en waarschijnlijk ook een andere regering.

abgijsberthaDe bewindsman bevestigt het uitstel als het Antilliaans Dagblad vraagt naar de stand van zaken. Het is niet de eerste keer dat de invoering van de abb wordt verschoven. Eind 2020 ging Gijsbertha nog uit van ‘uiterlijk het eerste kwartaal’ van het nieuwe jaar. Maar dat blijkt niet langer haalbaar.
Op de vraag of de ontwerp-Landsverordening abb al de Staten heeft bereikt, zegt de minister: ,,De abb is nog niet aan de Staten aangeboden. We zijn bezig om het SER-advies (Sociaal-Economische Raad, red.) te verwerken en zoveel als mogelijk rekening te houden met de aanbevelingen van stakeholders en van het Internationaal Monetair Fonds IMF. De abb is nu gepland voor de tweede helft van het jaar.”

De SER liet zich eerder zeer kritisch uit over het toen voorliggende wetsontwerp. Het betrof het adviesverzoek van eind november 2020 en waarover de SER eind december zijn commentaar uitbracht. De raad constateerde dat reeds tweemaal advies was uitgebracht inzake de abb, namelijk in november 2019 en in maart 2020 opnieuw over een aangepast ontwerp.
,,Zodra de conceptwetgeving abb gereed is en goedgekeurd door de Raad van Advies (RvA) zal deze voorgelegd worden aan de ministerraad”, aldus Gijsbertha. Na akkoord van de ministerraad zal deze ook gedeeld kunnen worden met het College financieel toezicht (Cft).
Vanuit een deel van het bedrijfsleven en in het bijzonder de belastingadviespraktijk werd meermaals gewezen op de aanzienlijke nadelen van de abb en benadrukt dat een btw (belasting toegevoegde waarde) beter zou uitpakken voor Curaçao en ook de andere Caribische landen van het Koninkrijk.

Op 19 maart zijn er Statenverkiezingen, in verband waarmee het kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN) demissionair wordt en een besluit van de regering en/of Staten over de abb een stuk lastiger kan worden. De nieuwgekozen Staten treden op 11 mei aan, los van de vraag of er dan ook een nieuwe regering is. Het is afwachten hoe een nieuwe te vormen coalitie tegen de abb aankijkt.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).