‘Opbouwen netwerk smart city’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Willemstad Parking Benefit District bv (in oprichting) wil de opbrengsten van de parkeergelden gebruiken om een gratis wifi-netwerk aan te leggen in de binnenstad. Dat is de eerste stap op weg naar een ‘smart city’.

pdbbZoals deze krant zaterdag al berichtte is Willemstad Parking Benefit District (PBD) een van de drie partijen die een bod hebben gedaan voor het beheer en de exploitatie van de openbare parkeerplaatsen en terreinen in Punda en Otrobanda. De andere twee partijen die interesse hebben zijn Securitas Antias en Parking Authority Curaçao (PAC) van Enrique Ribeiro. PAC, in het handelsregister geregistreerd als Global Metals bv, was de afgelopen tien jaar, tot februari vorig jaar, verantwoordelijk voor het parkeerbeheer in de binnenstad.
Willemstad PBD is nog in oprichting en is een initiatief van de ondernemersverenigingen Downtown Management Organization (DMO) en Sosiedat di Komershantenan di Otrobanda (SKO). De bv ambieert meer dan het puur exploiteren en onderhouden van de parkeerautomaten, zo blijkt uit de plannen die samen met het bod zijn ingediend bij de overheid.
Met de introductie van een Parking Benefit District komen er gelden beschikbaar om ‘de binnenstad te verbeteren en een klantvriendelijk parkeersysteem op te zetten’. Het concept bestaat al in andere steden in de wereld: de inkomsten uit parkeergelden worden weer geïnvesteerd in het gebied waar ze in rekening werden gebracht. Belanghebbenden bepalen wat prioriteit krijgt. Wat Willemstad PBD betreft ‘worden alle inkomsten geïnvesteerd in de ontwikkeling van een smart city’. Om te beginnen met de aanleg van een gratis wifi-netwerk van goede kwaliteit. Het plan voor Punda en Pietermaai ‘zal worden uitgebreid naar Otrobanda en een deel van Scharloo’. Het netwerk vormt de basis voor ‘vele andere toepassingen’. Hoe de binnenstad kan worden omgebouwd tot een smart city wil de bv onderzoeken in samenwerking met bijvoorbeeld de University of Curaçao (UoC), lokale netwerkproviders en overheids-nv’s. Maar wat er ook wordt besloten, het zal bijdragen aan ‘de beleving van de binnenstad’. Het toeristisch product profiteert mee door een betere concurrentiepositie. De weg wordt geopend naar meer smart city-oplossingen, zoals parkeerverwijssystemen voor een efficiëntere benutting van de parkeercapaciteit, lichtsensoren voor lantaarnpalen en een netwerk van beveiligingscamera’s. Daarnaast kan gedacht worden aan innovatieve marketinginitiatieven, bijvoorbeeld apps gericht op bezoekers. Willemstad PBD denkt ook aan een beter inzicht in bezoekersstromen waardoor beveiliging, marketing van evenement en ‘crowd control’ efficiënter kan worden georganiseerd.

Het concept van een Parking Benefit District, waarbij de inkomsten terugvloeien naar de binnenstad, is niet nieuw en werd in de periode van 1990 tot 2010 al toegepast door DMO en SKO, aldus de toelichting op het project. Toen al werden de parkeerinkomsten geherinvesteerd in onderhoud, verlichting en marketing van de binnenstad. Ook Willemstad PBD ‘gaat verder dan alleen het onderhoud van de parkeerplekken’. De bv wil het onderhoud van wegen, trottoirs, bomen en ander groen, straatmeubilair, parken en verlichting overnemen van de overheid. Daarnaast is de intentie om met duurzame projecten de stad er beter uit te laten zien. Dat kan bijvoorbeeld met ondergrondse containers met gescheiden afval, slimme irrigatiesystemen voor het bewateren van planten en het invoeren van een meldingssysteem om bewoners, ondernemers en bezoekers meer te betrekken bij het schoon- en leefbaar houden van de binnenstad.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).